До питання методики навчання прфесійного мовлення студентів юридичного профілю

Show simple item record

dc.contributor.author Каліцева, О. В.
dc.contributor.author Калицева, О.В.
dc.contributor.author Kalitseva, O. V.
dc.date.accessioned 2018-03-22T21:41:00Z
dc.date.available 2018-03-22T21:41:00Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Каліцева О. В. До питання методики навчання прфесійного мовлення студентів юридичного профілю / О. В. Каліцева // Теоретичні та практичні проблеми забезпечення сталого розвитку державності та права : матер. міжнар. наук. конф. (Одеса, 30 листопада 2012 р.) Т.1 / відп. за випуск д.ю.н., проф. В. М. Дрьомін ; Націон. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса : Фенікс, 2012. – С. 770-772. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/9272
dc.description Каліцева О. В. До питання методики навчання прфесійного мовлення студентів юридичного профілю / О. В. Каліцева // Теоретичні та практичні проблеми забезпечення сталого розвитку державності та права : матер. міжнар. наук. конф. (Одеса, 30 листопада 2012 р.) Т.1 / відп. за випуск д.ю.н., проф. В. М. Дрьомін ; Націон. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса : Фенікс, 2012. – С. 770-772. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Одеса : Фенікс ru_RU
dc.subject формування навичок професійної комунікацїї ru_RU
dc.subject формирование навыков профессиональной комуникации ru_RU
dc.subject formation of skills of professional communication ru_RU
dc.subject вміння спілкування професійно ru_RU
dc.subject умение общения профессионально ru_RU
dc.subject communication skills professionally ru_RU
dc.subject розвиток інформаційно-комунікаційних технологій ru_RU
dc.subject развитие информационно-коммуникационных технологий ru_RU
dc.subject development of information and communication technologies ru_RU
dc.title До питання методики навчання прфесійного мовлення студентів юридичного профілю ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record