Структура багаторубіжного механізму правової протидії корупції

Show simple item record

dc.contributor.author Михайленко, Дмитро Григорович
dc.contributor.author Mychailenko, Dmytro G.
dc.contributor.author Михайленко, Дмитрий Григорьевич
dc.date.accessioned 2018-03-26T13:13:41Z
dc.date.available 2018-03-26T13:13:41Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Михайленко Д. Г. Структура багаторубіжного механізму правової протидії корупції / Д. Г. Михайленко // Юридичний вісник. – 2017. – № 2. – С. 114-125. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/9296
dc.description Михайленко Д. Г. Структура багаторубіжного механізму правової протидії корупції / Д. Г. Михайленко // Юридичний вісник. – 2017. – № 2. – С. 114-125. ru_RU
dc.description.abstract У статті досліджується розвиток законодавства України щодо протидії злочинам, які піддані інституціоналізацїї та професіоналі­зації (злочини, що вчинюються організованими групами та злочинними організаціями, економічні злочини (злочини проти власності та злочи­ни у сфері господарської діяльності), злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, корупційні злочини тощо). На підставі цього обгрунтовується, що правові режими протидії корупційним злочинам, які формуються в Україні, мають спільні риси з такими ж режимами, які вже сформовані щодо зазначених вище злочинів. Такі спільні риси по­лягають у тому, що підстави пра­вової протидії наведеним злочинам структуруються в рубежі (групи). Розкривається багаторубіжний ме­ханізм правової протидії корупції через опис трьох його рубежів, ко­жен із яких має відповідні елементи (норми права). ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.subject антикорупційний механізм країни ru_RU
dc.subject корупція ru_RU
dc.subject корупційний злочин ru_RU
dc.subject багаторубіжний механізм правової протидії корупції ru_RU
dc.subject антикоррупционный механизм страны ru_RU
dc.subject коррупция ru_RU
dc.subject коррупционное преступление ru_RU
dc.subject многорубежный механизм правового противодействия коррупции ru_RU
dc.subject anticorruption mechanism of the country ru_RU
dc.subject corruption ru_RU
dc.subject corrupt crime ru_RU
dc.subject multilateral mechanism of legal counteraction to corruption ru_RU
dc.title Структура багаторубіжного механізму правової протидії корупції ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record