Боргова функція сучасної держави

Show simple item record

dc.contributor.author Федоров, Валентин Андрійович
dc.contributor.author Федоров, Валентин Андреевич
dc.contributor.author Fedorov, Valentyn A.
dc.date.accessioned 2018-03-27T10:05:15Z
dc.date.available 2018-03-27T10:05:15Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Федоров В. А. Боргова функція сучасної держави : монографія / В. А. Федоров. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2017. – 176 с. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/9303
dc.description Федоров В. А. Боргова функція сучасної держави : монографія / В. А. Федоров. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2017. – 176 с. ru_RU
dc.description.abstract Актуальність проблематики державного боргу та необхідність її дослідження підтверджуються тим, що у вітчизняній юриспруденції ще не вивчалася боргова функція сучасної держави, хоча окремі її характеристики, властивості, ознаки розглядаються вченими-теоретиками та представниками різних галузей правових знань. Але чіткі визначення сутності, структури, класифікації та призначення державного боргу, які розкривають зміст цієї категорії, відсутні. Її дослідження загальнотеоретичною юриспруденцією має методологічне значення для характеристики сучасної держави та її проявів, оскільки формує теоретичну основу для подальшого утвердження категоріального статусу сучасної держави. Актуалізація проблеми державного боргу пов’язана з відсутністю концептуальної розробки такої функції сучасної держави як боргова функція. Між тим, визнання самостійного існування боргової функції корегує номенклатуру функцій сучасної держави, дозволяє розкрити особливості цього основного напрямку функціонування сучасної держави. Особливості розвитку сучасної держави визначають нові завдання та напрямки їх вирішення, що потребує узагальнення накопиченого юриспруденцією досвіду і на його основі розробки такої основної функції сучасної держави як боргова функція. Характеристика боргової функції держави дозволяє розкрити нові грані діяльності сучасної держави. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.subject державний борг ru_RU
dc.subject боргова функція держави ru_RU
dc.subject фінансова політика ru_RU
dc.subject боргова безпека держави ru_RU
dc.subject внутрішній державний борг ru_RU
dc.subject зовнішній державний борг ru_RU
dc.subject державний кредит ru_RU
dc.subject государственный долг ru_RU
dc.subject долговая функция государства ru_RU
dc.subject финансовая политика ru_RU
dc.subject долговая безопасность государства ru_RU
dc.subject внутренний государственный долг ru_RU
dc.subject внешний государственный долг ru_RU
dc.subject государственный кредит ru_RU
dc.subject State debt ru_RU
dc.subject debt function of the State ru_RU
dc.subject financial policy ru_RU
dc.subject debt security of the State ru_RU
dc.subject internal state debt ru_RU
dc.subject external public debt ru_RU
dc.subject state credit ru_RU
dc.title Боргова функція сучасної держави ru_RU
dc.title.alternative монографія ru_RU
dc.type Book ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record