Крусян Анжеліка Романівна

Крусян Анжеліка Романівна

 

Recent Submissions

 • Терлецький, Д.; Терлецький, Дмитро Сергійович; Terletskyi, Dmytro S.; Афанасьєва, М.; Афанасьєва, Мар'яна Володимирівна; Afanasieva, Mariana V.; Батан, Юрій Дмитрович; Batan, Yurii D.; Бальцій, Юрій Юрійович; Baltsii, Yurii Yu.; Бальцій, Ю. Ю; Батан, Ю. Д.; Волкова, Дарія Євгенівна; Volkova, Dariya; Єзеров, А. А.; Єзеров, Альберт Анатолійович; Yezerov, Albert А.; Крусян, А.; Крусян, Анжеліка Романівна; Krusian, Anzhelika R.; Кулі-Іванченко, К.; Кулі-Іванченко, Ксенія Костянтинівна; Kuli-Ivanchenko, Kseniia K.; Мішина, Наталя Вікторівна; Мішина, Н.; Mishyna, Natalia; Олькіна, О.; Олькіна, Олена Володимирівна; Olkina, Olena V.; Панасюк, В.; Панасюк, Віта Миколаївна (Національний університет "Одеська юридична академія"; Фенікс, 2023)
  Навчальний посібник підготовлено відповідно до вимог державних освітніх стандартів для викладачів закладів вищої освіти та здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, що навчаються за спеціальностями 081 – ...
 • Терлецький, Дмитро Сергійович; Афанасьєва, Мар’яна Володимирівна; Батан, Юрій Дмитрович; Бальцій, Юрій Юрійович; Волкова, Дарія Євгенівна; Єзеров, Альберт Анатолійович; Крусян, Анжеліка Романівна; Кулі-Іванченко, Ксенія Костянтинівна; Мішина, Наталя Вікторівна; Олькіна, Олена Володимирівна; Панасюк, Віта Миколаївна (Одеса : Фенікс, 2023)
  Посібник підготовлено відповідно до вимог державних освітніх стандартів для викладачів закладів вищої освіти та здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, що навчаються за спеціальностями 081 – «Право» та ...
 • Крусян, Анжеліка Романівна; Крусян, А. Р.; Крусян, Анжелика Романовна; Krusian, Anzhelika R. (ВД «Гельветика», 2019)
 • Крусян, Анжеліка Романівна; Крусян, А. Р.; Крусян, Анжелика Романовна; Krusian, Anzhelika R.; Животовська, Ірина Юріївна; Животовська, І. Ю.; Животовская, Ирина Юрьевна; Zhyvotovska, Iryna Yu.; Міхальов, Володимир Олександрович; Міхальов, В. О.; Михалев, Владимир Александрович; Mikhalov, Volodymyr O.; Кулі-Іванченко, Ксенія Костянтинівна; Кулі-Іванченко, К. К.; Кули-Иванченко, Ксения Константиновна; Kuli-Ivanchenko, Kseniia K.; Афанасьєва, Мар’яна Володимирівна; Афанасьєва, М. В.; Афанасьева, Марьяна Владимировна; Afanasieva, Mariana V. (ASERS Publishing, 2019)
  Given the specifics of constitutional proceedings, the question of the peculiarities of evidence in a constitutional trial is becoming increasingly important. With the adoption of the Law of Ukraine ‘On the Constitutional ...
 • Крусян, Анжеліка Романівна; Крусян, А. Р.; Krusian, Anzhelika R. (Одеса : Гельветика, 2019)
  Стаття присвячена конституційно-правовому аналізу актуальних проблем права інтелектуальної власності в Україні. Обґрунтовано, що право інтелектуальної власності в суб’єктивному сенсі можна розглядати як конституційно ...
 • Крусян, Анжеліка Романівна; Крусян, А. Р.; Krusian, Anzhelika R. (Одеса : Гельветика, 2019)
  У статті досліджено інноваційні положення Кодексу адміністративного судочинства України (далі – КАСУ) як джерела адміністративного процесуального права. Визначено, що праксеологічна необхідність дослідження його положень ...
 • Крусян, Анжеліка Романівна; Крусян, А. Р.; Krusian, Anzhelika R. (Одеса : Гельветика, 2019)
  Стаття присвячена огляду практики Конституційного Суду України щодо розгляду справ за конституційними скаргами та теоретичному аналізу конституційно-правового інституту конституційної скарги. Визначено, що інститут ...
 • Крусян, Анжеліка Романівна; Крусян, А. Р.; Крусян, Анжелика Романовна; Krusian, Anzhelika R. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021)
 • Крусян, Анжеліка Романівна; Крусян, А. Р.; Крусян, Анжелика Романовна; Krusian, Anzhelika R.; Задоя, Іванна Іванівна; Задоя, І. І.; Задоя, Иванна Ивановна; Zadoia, Ivanna I.; Маслова, Яна Іванівна; Маслова, Я. І.; Маслова, Яна Ивановна; Maslova, Yana I.; Maslova, Iana I.; Завгородня, Юлія Володимирівна; Завгородня, Ю. В.; Завгородняя, Юлия Владимировна; Zavhorodnia, Yuliia V. (San Gregorio de Portoviejo University, 2020)
  The study touches upon the issue of determining the current state of ensuring and restricting freedom of movement in Ukraine in the context of counteracting the spread of the COVID - 19 pandemic. Particular attention is ...
 • Крусян, Анжеліка Романівна; Крусян, А. Р.; Крусян, Анжелика Романовна; Krusian, Anzhelika R. (Scientific Association for Research and Strategic Studies, 2020)
  The paper considers the scientific analysis of political and legal prerequisites and objective factors regarding the formation and setting apart a humanitarian component – constitutional humanitarian law, in the system ...
 • Крусян, Анжеліка Романівна; Крусян, А. Р.; Крусян, Анжелика Романовна; Krusian, Anzhelika R. (Одеса : Гельветика, 2020)
 • Крусян, Анжеліка Романівна; Крусян, Анжелика Романовна; Krusian, Anzhelika R. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018)
 • Кивалов, Сергей Васильевич; Оборотов, Юрий Николаевич; Била-Тиунова, Любовь Романовна; Картузова, Ирина Алексеевна; Анищук, Нина Владимировна; Остапенко, Тимур Александрович; Шевчук-Белая, Яна Валерьевна; Ефремова, Наталья Владимировна; Долматов, Иван Владимирович; Горяга, Оксана Викторовна; Аракелян, Минас Рамзесович; Попсуенко, Людмила Александровна; Корниенко, Ирина Валерьевна; Дудченко, Валентина Витальевна; Завальнюк, Владимир Васильевич; Крусян, Анжелика Романовна; Мишина, Наталья Викторовна; Харитонов, Евгений Олегович; Некит, Екатерина Георгиевна; Суха, Юлия Сергеевна; Мирошниченко, Наталья Анатольевна; Туляков, Вячеслав Алексеевич; Чанышева, Галия Инсафовна; Барский, Вадим Рудольфович; Голубева, Нелли Юрьевна; Подцерковный, Олег Петрович; Аленин, Юрий Павлович; Волошина, Владлена Константиновна; Латковская, Тамара Анатольевна; Черемнова, Антонина Ивановна; Степская, Елена Владимировна; Харитонова, Татьяна Евгеньевна; Гавриш, Наталья Степановна; Каракаш, Илья Иванович; Богуцкий, Павел Петрович; Харитонова, Елена Ивановна; Позова, Дина Дмитриевна; Крестовская, Наталья Николаевна; Вишняков, Александр Константинович; Бехруз, Хашматулла Набиевич; Кормич, Борис Анатольевич; Аверочкина, Татьяна Владимировна; Пережняк, Борис Аркадьевич; Бальций, Юрий Юрьевич; Афанасьева, Марьяна Владимировна; Стрельцов, Евгений Львович; Долежан, Валентин Владимирович; Бакаянова, Нана Мезеновна; Полянский, Юрий Евгеньевич; Свида, Алексей Георгиевич (Одеса : Юридична література, 2016)
  В книге, написанной коллективом авторов, работающих в Национальном университете «Одесская юридическая академия», являющемся продолжателем традиций одесской школы права, раскрываются особенности правовой системы Украины, ...
 • Крусян, Анжеліка Романівна; Крусян, Анжелика Романовна; Krusjan, Anzhelika R. (Одеса : Юридична література, 2016-05-20)
 • Крусян, Анжеліка Романівна; Крусян, Анжелика Романовна; Krusyan, Аnjelika R. (Одеса : Фенікс, 2012)
 • Крусян, Р. А.; Krusyan, R. A. (Одеса : Юридична література, 2016-05-20)
 • Крусян, А. Р.; Крусян, А. Р.; Krusian, A. R. (Одеса : Юрид. л-ра, 2005)
 • Крусян, Анжеліка Романівна; Крусян, Анжелика Романовна; Krusjan, Anzhelika (2014)
 • Крусян, Анжеліка Романівна; Крусян, Анжелика Романовна; Krusjan, Anzhelika (2014)

View more

Search DSpaceРеестры репозиториев

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds