Тримання під вартою у судовому провадженні в суді I інстанції у контексті рішення «Ігнатов проти України»

Show simple item record

dc.contributor.author Гловюк Ірина Василівна
dc.contributor.author Гловюк Ирина Васильевна
dc.contributor.author Glovyuk Iryna V.
dc.date.accessioned 2018-04-12T11:44:21Z
dc.date.available 2018-04-12T11:44:21Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Гловюк І. В. Тримання під вартою у судовому провадженні в суді I інстанції у контексті рішення «Ігнатов проти України» / І. В. Гловюк // Практика Європейського суду з прав людини як джерело національного права: матер. круг. столу (м. Дніпро, 24 листопада 2017 р.); уклад.: А. М. Кучук ; О. О. Орлова ; Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ. - Дніпро : Ліра ЛТД, 2017. – С. 9-11. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/9406
dc.description Гловюк І. В. Тримання під вартою у судовому провадженні в суді I інстанції у контексті рішення «Ігнатов проти України» / І. В. Гловюк // Практика Європейського суду з прав людини як джерело національного права: матер. круг. столу (м. Дніпро, 24 листопада 2017 р.); уклад.: А. М. Кучук ; О. О. Орлова ; Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ. - Дніпро : Ліра ЛТД, 2017. – С. 9-11. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.subject рішення «Ігнатов проти України» ru_RU
dc.subject тримання під вартою у судовому провадженні в суді І інстанції ru_RU
dc.subject тримання під вартою ru_RU
dc.subject принцип захисту від свавілля ru_RU
dc.subject слідчий суддя ru_RU
dc.subject зміна судової практики ru_RU
dc.subject решение «Игнатов против Украины» ru_RU
dc.subject содержание под стражей в судебном производстве в суде I инстанции ru_RU
dc.subject содержание под стражей ru_RU
dc.subject принцип защиты от произвола ru_RU
dc.subject следственный судья ru_RU
dc.subject изменение судебной практики ru_RU
dc.subject decision "Ignatov against Ukraine" ru_RU
dc.subject detention in court proceedings in court ru_RU
dc.subject principle of protection from arbitrariness ru_RU
dc.subject examining magistrate ru_RU
dc.subject change in case law ru_RU
dc.title Тримання під вартою у судовому провадженні в суді I інстанції у контексті рішення «Ігнатов проти України» ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record