Правові засоби викорінення гендерного насильства в Україні: історико-теоретичний аналізFiles in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • 12.00.01
    теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень
  • Аніщук Ніна Володимирівна
    професор кафедри історії держави і права, доктор юридичних наук