Розгляд та вирішення слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження: сучасні проблеми формування судово-контрольного провадження

Show simple item record

dc.contributor.author Завтур Віктор Андрійович
dc.contributor.author Завтур Виктор Андреевич
dc.contributor.author Zavtur V. A.
dc.date.accessioned 2018-05-03T14:25:37Z
dc.date.available 2018-05-03T14:25:37Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Завтур В. А. Розгляд та вирішення слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження: сучасні проблеми формування судово-контрольного провадження / В. А. Завтур // Кримінальний процесуальний кодекс 2012 року: ідеологія та практика правозастосування: колективна монографія / за заг. ред. Ю. П. Аленіна ; відпов. за вип. І. В. Гловюк. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018. – С. 574-597. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/9559
dc.description Завтур В. А. Розгляд та вирішення слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження: сучасні проблеми формування судово-контрольного провадження / В. А. Завтур // Кримінальний процесуальний кодекс 2012 року: ідеологія та практика правозастосування: колективна монографія / за заг. ред. Ю. П. Аленіна ; відпов. за вип. І. В. Гловюк. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018. – С. 574-597. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.subject заходи забезпечення кримінального провадження ru_RU
dc.subject судово-контрольне провадження ru_RU
dc.subject слідчий суддя ru_RU
dc.subject кримінальне судочинство ru_RU
dc.subject Кримінальний процесуальний кодекс ru_RU
dc.subject інститут судового контролю ru_RU
dc.subject клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження ru_RU
dc.subject кримінально-процесуальна доктрина ru_RU
dc.subject ознаки кримінального процесуального провадження ru_RU
dc.subject розгляд слідчим суддею клопотань ru_RU
dc.subject відкликання клопотання про застосування запобіжних заходів ru_RU
dc.subject рішення слідчого судді ru_RU
dc.subject фіксування судового засідання ru_RU
dc.subject учасники розгляду клопотання ru_RU
dc.subject меры обеспечения уголовного производства ru_RU
dc.subject судебно-контрольное производство ru_RU
dc.subject следственный судья ru_RU
dc.subject уголовное судопроизводство ru_RU
dc.subject Уголовный процессуальный кодекс ru_RU
dc.subject институт судебного контроля ru_RU
dc.subject ходатайство о применении мер обеспечения уголовного производства ru_RU
dc.subject уголовно-процессуальная доктрина ru_RU
dc.subject признаки уголовного процессуального производства ru_RU
dc.subject рассмотрение следственным судьей ходатайств ru_RU
dc.subject отзыв ходатайства о применении мер ru_RU
dc.subject решение следственного судьи ru_RU
dc.subject фиксирования судебного заседания ru_RU
dc.subject участники рассмотрения ходатайства ru_RU
dc.subject measures to ensure the criminal proceedings ru_RU
dc.subject judicial and control justice ru_RU
dc.subject examining magistrate ru_RU
dc.subject criminal proceedings ru_RU
dc.subject Criminal Procedure Code ru_RU
dc.subject institute of judicial control ru_RU
dc.subject application for provision of criminal proceedings measures ru_RU
dc.subject criminal procedural doctrine ru_RU
dc.subject signs of criminal proceedings ru_RU
dc.subject examination by the investigating judge of motions ru_RU
dc.subject withdrawal of application for action ru_RU
dc.subject investigative judge's decision ru_RU
dc.subject fixing of the court session ru_RU
dc.subject participants in the consideration of the application ru_RU
dc.title Розгляд та вирішення слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження: сучасні проблеми формування судово-контрольного провадження ru_RU
dc.type Book chapter ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record