Система публічної влади в Україні та тенденції її конституційного розвитку

Show simple item record

dc.contributor.author Крусян, Анжелика Романовна
dc.contributor.author Крусян, Анжеліка Романівна
dc.contributor.author Krusyan, Аnjelika R.
dc.date.accessioned 2015-06-16T08:19:43Z
dc.date.available 2015-06-16T08:19:43Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Крусян А. Р. Система публічної влади в Україні та тенденції її конституційного розвитку/ А. Р. Крусян// Правове життя сучасної України : матер. Міжнар. наук. конф. проф.-викл. складу, присвяч. 15-річчю НУ "Одеська юридична академія" та 165-річчю Одес. школи права (Одеса, 20-21 квітня 2012 р.) / Націон. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса : Фенікс, 2012. – С. 257-259. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/962
dc.description Крусян А. Р. Система публічної влади в Україні та тенденції її конституційного розвитку/ А. Р. Крусян// Правове життя сучасної України : матер. Міжнар. наук. конф. проф.-викл. складу, присвяч. 15-річчю НУ "Одеська юридична академія" та 165-річчю Одес. школи права (Одеса, 20-21 квітня 2012 р.) / Націон. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса : Фенікс, 2012. – С. 257-259. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.subject органи публічної влади ru_RU
dc.subject система публічної влади ru_RU
dc.subject конституційний розвиток ru_RU
dc.subject тенденції конституційного розвитку ru_RU
dc.subject органы публичной власти ru_RU
dc.subject система публичной власти ru_RU
dc.subject конституционное развитие ru_RU
dc.subject тенденции конституционного развития ru_RU
dc.subject public authorities ru_RU
dc.subject the system of public power ru_RU
dc.subject constitutional development ru_RU
dc.subject trends in the constitutional development ru_RU
dc.title Система публічної влади в Україні та тенденції її конституційного розвитку ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Крусян Анжеліка Романівна
    доктор юридичних наук, професор
  • Крусян Анжеліка Романівна
    доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри конституційного, адміністративного та міжнародного права Київського інституту інтелектуальної власності та права НУ «ОЮА»

Show simple item record