Грані права: ХХІ століття

Show simple item record

dc.date.accessioned 2018-05-15T13:49:05Z
dc.date.available 2018-05-15T13:49:05Z
dc.date.issued 2018-05-19
dc.identifier.citation Грані права: ХХІ століття : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Одеса, 19 травня 2018 р.) У 2-х т. Т. 1 / за ред. Г. О. Ульянової ; уклад.: Ю. Д. Батан, М. В. Сиротко [та ін.] – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018. – 568 с. ru_RU
dc.identifier.isbn 978-966-916-548-0
dc.identifier.isbn 978-966-916-538-1
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/9655
dc.description Грані права: ХХІ століття : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Одеса, 19 травня 2018 р.) У 2-х т. Т. 1 / за ред. Г. О. Ульянової ; уклад.: Ю. Д. Батан, М. В. Сиротко [та ін.] – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018. – 568 с. ru_RU
dc.description.abstract У збірнику містяться матеріали доповідей, присвячених актуальній проблематиці у різних галузях національного та міжнародного права, економіки, політології, соціології, інформаційних технологій і лінгвістики. Збірник спрямовано на ознайомлення юридичної громадськості з дослідженнями молодих вчених. Представлені матеріали конференції відповідають сучасним тенденціям розвитку правової системи України і можуть бути корисними як у навчальному процесі, так і в практичній діяльності. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Одеса : Видавничий дім «Гельветика» ru_RU
dc.subject конференція ru_RU
dc.subject юриспруденція ru_RU
dc.subject право ru_RU
dc.subject загальнотеоретична юриспруденція ru_RU
dc.subject історія держави і права ru_RU
dc.subject філософія держави і права ru_RU
dc.subject міжнародне право ru_RU
dc.subject міжнародні відносини ru_RU
dc.subject право Європейського Союзу ru_RU
dc.subject морське право ru_RU
dc.subject митне право ru_RU
dc.subject інформаційне право ru_RU
dc.subject конституційне право ru_RU
dc.subject конституціоналістика ru_RU
dc.subject адміністративне право ru_RU
dc.subject адміністративний процес ru_RU
dc.subject фінансове право ru_RU
dc.subject судові та правоохоронні органи ru_RU
dc.subject адвокатура ru_RU
dc.subject цивільне право ru_RU
dc.subject право інтелектуальної власності ru_RU
dc.subject корпоративне право ru_RU
dc.subject цивільне процесуальне право ru_RU
dc.subject господарське право ru_RU
dc.subject господарське процесуальне право ru_RU
dc.subject трудове право ru_RU
dc.subject право соціального забезпечення ru_RU
dc.title Грані права: ХХІ століття ru_RU
dc.title.alternative матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції ru_RU
dc.type Book ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record