Грані права: ХХІ століття

Show simple item record

dc.date.accessioned 2018-05-15T14:57:23Z
dc.date.available 2018-05-15T14:57:23Z
dc.date.issued 2018-05-19
dc.identifier.citation Грані права: ХХІ століття : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Одеса, 19 травня 2018 р.) У 2-х т. Т. 2 / за ред. Г. О. Ульянової ; уклад.: Ю. Д. Батан, М. В. Сиротко [та ін.] – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018. – 562 с. ru_RU
dc.identifier.isbn 978-966-916-538-1
dc.identifier.isbn 978-966-916-548-0
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/9656
dc.description Грані права: ХХІ століття : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Одеса, 19 травня 2018 р.) У 2-х т. Т. 2 / за ред. Г. О. Ульянової ; уклад.: Ю. Д. Батан, М. В. Сиротко [та ін.] – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018. – 562 с. ru_RU
dc.description.abstract У збірнику містяться матеріали доповідей, присвячених актуальній проблематиці у різних галузях національного та міжнародного права, економіки, політології, соціології, інформаційних технологій і лінгвістикиї. Збірник спрямовано на ознайомлення юридичної громадськості з дослідженнями молодих вчених. Представлені матеріали конференції відповідають сучасним тендеціям розвитку правової системи України і можуть бути корисними як у навчальному процесі, так і в практичній діяльності. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Одеса : Видавничий дім «Гельветика» ru_RU
dc.subject конференція ru_RU
dc.subject право ru_RU
dc.subject юриспруденція ru_RU
dc.subject аграрне право ru_RU
dc.subject земельне право ru_RU
dc.subject екологічне право ru_RU
dc.subject кримінальне право ru_RU
dc.subject кримінологія ru_RU
dc.subject кримінально-виконавче право ru_RU
dc.subject кримінальне процесуальне право ru_RU
dc.subject криміналістика ru_RU
dc.subject економіка ru_RU
dc.subject лінгвістика права ru_RU
dc.subject політологія ru_RU
dc.subject соціологія ru_RU
dc.subject психологія ru_RU
dc.subject інформаційні технології ru_RU
dc.subject conference ru_RU
dc.subject law ru_RU
dc.subject jurisprudence ru_RU
dc.subject agrarian law ru_RU
dc.subject environmental law ru_RU
dc.subject criminal law ru_RU
dc.subject criminology ru_RU
dc.subject criminal executive law ru_RU
dc.subject Criminal procedural law ru_RU
dc.subject criminalistics ru_RU
dc.subject economics ru_RU
dc.subject linguistics ru_RU
dc.subject politology ru_RU
dc.subject sociology ru_RU
dc.subject psychology ru_RU
dc.subject informational technology ru_RU
dc.subject конференция ru_RU
dc.subject право ru_RU
dc.subject юриспруденция ru_RU
dc.subject аграрное право ru_RU
dc.subject земельное право ru_RU
dc.subject экологическое право ru_RU
dc.subject уголовное право ru_RU
dc.subject криминология ru_RU
dc.subject уголовно-исполнительное право ru_RU
dc.subject уголовное процессуальное право ru_RU
dc.subject криминалистика ru_RU
dc.subject экономика ru_RU
dc.subject лингвистика права ru_RU
dc.subject политология ru_RU
dc.subject социология ru_RU
dc.subject психология ru_RU
dc.subject информационные технологии ru_RU
dc.title Грані права: ХХІ століття ru_RU
dc.title.alternative матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції ru_RU
dc.type Book ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record