Правове становище населення на українських землях у XIV – XVI ст.ст.: детермінація релігійною політикою держави

Файлы в этом документе

Данный элемент включен в следующие коллекции

  • 12.00.01
    теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень