Методологія правознавства в науковій спадщині Б.О. Кістяківського

Файлы в этом документе

Данный элемент включен в следующие коллекции

  • 12.00.01
    теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень