Репозиторий Dspace

Сучасна держава в екстремальних ситуаціях: нормативи, органи, функції

Файлы в этом документе

Данный элемент включен в следующие коллекции

  • 12.00.01
    теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень

Поиск в DSpace


Просмотр

Моя учетная запись