Lex Portus : юридичний науковий журнал. - 2018. - № 2.

Lex Portus : юридичний науковий журнал. - 2018. - № 2.

 

ЗМІСТ

XII Міжнародна науково-практична конференція «Морське право та менеджмент: еволюція та сучасні виклики»

Иллюстрация


МОРСЬКЕ ПРАВО ТА МЕНЕДЖМЕНТ: ЕВОЛЮЦІЯ ТА СУЧАСНІ ВИКЛИКИ
Drobitko O.
Legal framework pecularities for arresting of seagoing ships in Lithuania

Іванова А. В.
Діяльність України у забезпеченні впровадження міжнародних норм у сфері рятування на морі

Бойко І. С.
Прецедентна практика Суду ЄС та проблема запобігання забрудненню морського середовища

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ТА ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ
Bychkovska M.
Insufficiency for the unregistered protection for the fashion designs under US legislation

Мошак О. В.
Концептуальні засади реалізації принципу субсидіарності в Україні

Кузнецов С. О., Слатвінська В. М.
Стандарти Європейського Союзу для внутрішніх водних шляхів України: директива № 87/540/ЄЕС (Частина І)

Ізбаш О. О.
Міжнародні аспекти захисту інтелектуальних прав

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ, АДМІНІСТРАТИВНЕ ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО
Солопова І. В.
Становлення і розвиток законодавства України про державну службу в умовах проголошених реформ

Степанов С. В.
Господарські суди України в системі органів судової влади

Бойчук А. Ю.
Аксіологічний зміст принципів юридичної відповідальності за правопорушення проти навколишнього середовища: історичний аспект

Некіт К. Г.
Суб’єкти права приватної власності в інформаційному суспільстві

МИТНЕ ПРАВО
Брачук А. О.
Організація та правова регламентація «єдиного вікна» для зовнішньої торгівлі в зарубіжних країнах

Батанова Л. О., Кухарук І. О.
Проблемні аспекти застосування мита в Україні

Прокопенко В. В.
Поняття та правова основа діяльності водного транспорту України: митний аспект

Раздорожна С. В.
Спільний митний контроль на кордоні між Україною і Республікою Молдова

ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ОКРЕМИХ ГАЛУЗЕЙ УКРАЇНСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА І ПРАВНИЧОЇ НАУКИ

Джураєва О. О.
Динаміка сучасної держави: загальнотеоретичний аспект

Сельська В. В.
Історія становлення та розвитку субсидіарної юридичної відповідальності

Косигіна А. Є.
Проблеми правової охорони пралісів в Україні

НАУКОВЕ ЖИТТЯ

Сандюк Г. О., Дубинський О. Ю.
Специфіка викладання міжнародного морського права та морського приватного права для студентів різних спеціальностей: досвід кафедри морського та господарського права НУК

Recent Submissions