Сільське самоврядування на землях Лівобережної України у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст

Файлы в этом документе

Данный элемент включен в следующие коллекции

  • 12.00.01
    теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень