Правові засади формування інституту міського самоврядування в Російській імперії у другій половині ХІХ ст. (на матеріалах міста Одеса)

Файлы в этом документе

Данный элемент включен в следующие коллекции

  • 12.00.01
    теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень