eNUOLAIR - Electronic National University Odessa Law Academy Institutional Repository: Recent submissions

 • Кушнерук, Дмитро Володимирович (Одеса, 2021)
  Дисертація є першим у вітчизняній юридичній науці спеціальним комплексним дослідженням підстав виникнення права державної власності за цивільним законодавством України. У межах дослідження здійснено комплексний аналіз ...
 • Цільмак, Олена Миколаївна; Цільмак, О. М.; Цильмак, Елена Николаевна; Tsilmak, Olena M.; Лефтеров, Василь Олександрович; Лефтеров, В. О.; Лефтеров, Василий Александрович; Lefterov, Vasyl O. (Одеса : Фенікс, 2021)
  У практикумі подаються плани проведення практичних занять з елементами тренінгу з навчальної дисципліни «Лідерство». Запропоновані психотренінгові вправи, рольові та ділові ігри, інші інтерактивні прийоми формування ...
 • Цільмак, Олена Миколаївна; Цільмак, О. М.; Цильмак, Елена Николаевна; Tsilmak, Olena M. (Одеса : Фенікс, 2021)
  У практикумі подається інноваційна методика проведення інтерактивних практичних занять з навчальної дисципліни «Психологічне консультування», яка включає у себе тематичні питання для бліцопитування, теми рефератів, ...
 • Лефтеров, Василь Олександрович; Лефтеров, В. О.; Лефтеров, Василий Александрович; Lefterov, Vasyl O.; Цільмак, Олена Миколаївна; Цільмак, О. М.; Цильмак, Елена Николаевна; Tsilmak, Olena M. (Одеса : Фенікс, 2019)
  У практикуму подається методика проведення практичних занять з елементами тренінгу з навчальної дисципліни «Психології управління». Розглядаються соціально-психологічні складові управлінської компетенції сучасного керівника. ...
 • Подцерковний, Олег Петрович; Подцерковний, О. П.; Подцерковный, Олег Петрович; Podtserkovnyi, Oleh P.; Зятіна, Діна Володимирівна; Зятіна, Д. В.; Зятина, Дина Владимировна; Ziatina, Dina V.; Бойченко, Едуард Гаврилович; Бойченко, Е. Г.; Бойченко, Эдуард Гаврилович; Boichenko, Eduard H.; Попелюк, Вадим Павлович; Попелюк, В. П.; Popeliuk, Vadym P. (Одеса : НУ «ОЮА», 2021)
  Навчально-методичні рекомендації покликані забезпечити опанування основних положень дисципліни «Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності». Роль зовнішньоекономічної діяльності в Україні важко переоцінити, адже ...
 • Подцерковний, Олег Петрович; Подцерковний, О. П.; Подцерковный, Олег Петрович; Podtserkovnyi, Oleh P.; Добровольська, Володимира Володимирівна; Добровольська, В. В.; Добровольская, Владимира Владимировна; Dobrovolska, Volodymyra V.; Зятіна, Діна Володимирівна; Зятіна, Д. В.; Зятина, Дина Владимировна; Ziatina, Dina V.; Будурова, Ганна Миколаївна; Будурова, Г. М.; Будурова, Анна Николаевна; Budurova, Hanna M. (Одеса : НУ "ОЮА", 2021)
  Навчально-методичні рекомендації, програма та плани семінарських (практичних) занять покликані забезпечити опанування основних положень дисципліни «Господарське право». Інтенсивний розвиток підприємницької діяльності та ...
 • Гофман, Олександр Рудольфович; Гофман, О. Р.; Гофман, Александр Рудольфович; Hofman, Oleksandr R.; Попелюк, Вадим Павлович; Попелюк, В. П.; Popeliuk, Vadym P.; Возняковська, Крістіна Анатоліївна; Возняковська, К. А.; Возняковская, Кристина Анатольевна; Vozniakovska, Kristina A. (Одеса : Юридична література, 2019)
  Програма та плани семінарських (практичних) занять покликані забезпечити опанування основних положень дисципліни «Процедури банкрутства та арбітражного управління» для студентів усіх факультетів та форм навчання. Навчальна ...
 • Попелюк, Вадим Павлович; Попелюк, В. П.; Popeliuk, Vadym P.; Добровольська, Володимира Володимирівна; Добровольська, В. В.; Добровольская, Владимира Владимировна; Dobrovolska, Volodymyra V.; Гофман, Олександр Рудольфович; Гофман, О. Р.; Гофман, Александр Рудольфович; Hofman, Oleksandr R.; Зятіна, Діна Володимирівна; Зятіна, Д. В.; Зятина, Дина Владимировна; Ziatina, Dina V. (Одеса, 2021)
  Навчально-методичні рекомендації покликані забезпечити опанування основних положень контрактного права, навичок застосування господарського законодавства щодо господарських договорів в повсякденній правозастосовній практиці. ...
 • Чертов, Іван Іванович; Чертов, І. І.; Чертов, Иван Иванович; Chertov, Ivan I.; Бойченко, Наталія Валентинівна; Бойченко, Н. В.; Бойченко, Наталия Валентиновна; Boichenko, Nataliia V.; Зантарая, Георгій Макхазович; Зантарая, Г. М.; Зантарая, Георгий Макхазович; Zantaraia, Heorhii M.; Мирошниченко, Є. С.; Мирошниченко, Євген Сергійович; Мирошниченко, Евгений Сергеевич; Myroshnychenko, Yevhen S. (Харківська державна академія фізичної культури, 2021)
  Мета: здійснити аналіз показників змагальної діяльності лідируючих дзюдоїсток вагової категорії до 52 кг. Матеріал і методи. Під час роботи застосовувалися наступні методи дослідження: аналіз і узагальнення науково-мет ...
 • Миронець, Оксана Миколаївна; Миронець, О. М.; Миронец, Оксана Николаевна; Myronets, Oksana M.; Данилюк, Іван Васильович; Данилюк, І. В.; Динилюк, Иван Васильевич; Danyliuk, Ivan V.; Дембицька, Наталія Миколаївна; Дембицька, Н. М.; Дембицкая, Наталия Николаевна; Dembytska, Nataliia M.; Француз-Яковець, Тетяна Анатоліївна; Француз-Яковець, Т. А.; Француз-Яковец, Татьяна Анатольевна; Frantsuz-Yakovets, Tetiana A.; Дей, Марина Олександрівна; Дей, М. О.; Дей, Марина Александровна; Dei, Maryna O. (IEPDP, 2020)
  The purpose of the document is to determine the current problems and the possible directions for the development and improvement of higher legal education in the modern challenges ...
 • Єременко, Олександр Михайлович; Єременко, О. М.; Еременко, Александр Михайлович; Yeremenko, Oleksandr M.; Yeremenko, Aleksandr (ISPC, 2020)
  The article interprets Michel Nostradamus’s quatrains in terms of the eventeme theory developed by the author. An eventeme is an abstract possibility of various single events. The main hypothesis of the article is that ...
 • Чернишов, Георгій Михайлович; Чернишов, Г. М.; Чернышов, Георгий Михайлович; Chernyshov, Heorhii M. (Los Hemisferios University, 2020)
  The article is devoted to the study of the problem of post-traumatic stress disorder (PTSD) of combats in the context of the protection of human rights.Methods used in this research are theoretical and empirical, ...
 • Цитряк, Віктор Ярославович; Цитряк, В. Я.; Цитряк, Виктор Ярославович; Tsytriak, Victor Ya.; Калініна, Ірина Валеріївна; Калініна, І. В.; Калинина, Ирина Валерьевна; Kalinina, Iryna V.; Гуріна, Дарія Петрівна; Гуріна, Д. П.; Гурина, Дарья Петровна; Hurina, Dariia P. (Universidad de la Amazonia, 2020)
  The article is focused on the analysis of the infrastructural components of bribery in public official activity. The term "infrastructure" comes from Latin (infra – below, under and structura – construction, placement) and ...
 • Кондратенко, Наталія Василівна; Кондратенко, Н. В.; Кондратенко, Наталия Васильевна; Kondratenko, Nataliia V.; Kondratenko, Natalia V.; Кісельова, Анастасія Андріївна; Кісельова, А. А.; Киселева, А. А.; Kiselova, Anastasiia A.; Завальська, Любов Володимирівна; Завальська, Л. В.; Завальская, Любовь Владимировна; Zavalska, Liubov V. (Kaunas University of Technology, 2020)
  The study contains an outline of the results of linguo-pragmatic analysis of the speech behaviour of politicians who are participants of parliamentary discourse. The concept of parliamentary discourse is defined as one ...
 • Щебетун, Ірина Степанівна; Щебетун, І. С.; Щебетун, Ирина Степановна; Shchebetun, Iryna S.; Нікітенко, Лілія Олександрівна; Нікітенко, Л. О.; Никитенко, Лилия Александровна; Nikitenko, Liliia O.; Писарєва, Елла Анатоліївна; Писарєва, Е. А.; Писарева, Элла Анатольевна; Pysarieva, Ella A.; Турченко, Ольга Григорівна; Турченко, О. Г.; Турченко, Ольга Григорьевна; Turchenko, Olha H.; Афанасьєва, Мар’яна Володимирівна; Афанасьєва, М. В.; Афанасьева, Марьяна Владимировна; Afanasieva, Mariana V. (Mattingley Publishing Co., Inc., 2020)
  The rapid development of scientific, technical and technological developments has contributed to the transition of a large number of democratic countries to electronic political infrastructure and e-democracy tools, ...
 • Балян, Ануш Валеріївна; Балян, А. В.; Балян, Ануш Валерьевна; Балян, Ануш; Balian, Anush V.; Сейсебаєва, Наталія Григорівна; Сейсебаєва, Н. Г.; Сейсебаева, Наталия Григорьевна; Seisebaieva, Nataliia H.; Seysebayeva, Nataliya; Єфремова, Наталя Володимирівна; Єфремова, Н. В.; Ефремова, Наталья Владимировна; Yefremova, Natalia V.; Efremova, Natalia; Данильченко, Лілія Іванівна; Данильченко, Л. І.; Данильченко, Лилия Ивановна; Danylchenko, Liliia I. (Az-Buki National Publishing House, 2020)
  Building strategies in the field of the contemporary human rights study is based exclusively on the above-mentioned doctrinal-normative and social ideological approaches forming the foundation of the constitutional law of ...
 • Сидор, Вікторія Дмитрівна; Сидор, В. Д.; Сидор, Виктория Дмитриевна; Sydor, Viktoriia D. (Scientific Association for Research and Strategic Studies, 2020)
  The relevance of the topic is due to the integration of Ukraine into the world information space. The low level of information society development, e-government and e-democracy, and the digital development of Ukrainian ...
 • Крусян, Анжеліка Романівна; Крусян, А. Р.; Крусян, Анжелика Романовна; Krusian, Anzhelika R. (Scientific Association for Research and Strategic Studies, 2020)
  The paper considers the scientific analysis of political and legal prerequisites and objective factors regarding the formation and setting apart a humanitarian component – constitutional humanitarian law, in the system ...
 • Радзівілл, Олександр Анатолійович; Радзівілл, О. А.; Радзивилл, Александр Анатольевич; Radzivill, Oleksandr A.; Шульженко, Федір Пилипович; Шульженко, Ф. П.; Шульженко, Федор Филиппович; Shulzhenko, Fedir P.; Голосніченко, Іван Пантелійович; Голосніченко, І. П.; Голосниченко, Иван Пантелеевич; Holosnichenko, Ivan P.; Солопенко, Валентина Василівна; Солопенко, В. В.; Солопенко, Валентина Васильевна; Solopenko, Valentyna V.; Пивовар, Юрій Ігорович; Пивовар, Ю. І.; Пивовар, Юрий Игоревич; Pyvovar, Yurii I.; Pyvovar, Yuriy (Khachatur Abovyan Armenian State Pedagogical University, 2020)
  The article is devoted to the systematize the characteristics of objects of the common heritage of mankind, to study the historical origins and connections of the concept of the common heritage of mankind with other legal ...
 • Гаруст, Юрій Віталійович; Гаруст, Ю. В.; Гаруст, Юрий Витальевич; Harust, Yuriy V.; Дурнов, Євген Сергійович; Дурнов, Є. С.; Дурнов, Евгений Сергеевич; Durnov, Yevhen S.; Бойчук, Андрій Юрійович; Бойчук, А. Ю.; Бойчук, Андрей Юрьевич; Boichuk, Andrii Yu.; Чернеженко, Олена Миколаївна; Чернеженко, О. М.; Чернеженко, Елена Николаевна; Chernezhenko, Olena M.; Голосніченко, Іван Пантелійович; Голосніченко, І. П.; Голосниченко, Иван Пантелеевич; Holosnichenko, Ivan P. (IEPDP – Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas - LUZ, 2020)
  The relevance of this article is conditioned by the decentralization of the reform of political power in Ukraine, which presents the State with the permanent challenge of finding new ways to solve the problems of governance ...