eNUOLAIR - Electronic National University Odessa Law Academy Institutional Repository: Recent submissions

 • Грабован, Лілія Іванівна; Грабован, Лилия Ивановна; Grabovan, Liliya I. (Одеса, 2017-06-29)
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 – господарське право; господарсько-процесуальне право. – Національний університет «Одеська юридична академія». – Одеса, 2017. Дисертація ...
 • Халабуденко, Олег Анатолійович; Халабуденко, Олег Анатольевич; Halabudenko, Oleg A. (2016)
  У статті досліджуються підстави набуття права власності на рухому річ по операціях intervivos. Відзначається, що в європейській правовій культурі вироблено три можливі підходи до обгрунтування переходу права власності на ...
 • Голубєва, Неллі Юріївна; Голубева, Нелли Юрьевна; Golubeva, Nelli Yu. (2016)
  Стаття присвячена аналізу особливостей укладення договорів в електронній формі за законодавством України. Дослідженні деякі терміни, пов’язані з електронною комерцією (за Законами України «Про електронну комерцію» ...
 • Іванов, Андрій Валентинович; Иванов, Андрей Валентинович; Ivanov, Andriy V. (2016)
  У статті досліджуються базові питання співвідношення понять «девелопмент нерухомості» та «девелопер­ська діяльність у сфері нерухомості». Для з’ясування змістовного навантаження зазначених понять проведено ...
 • Лопоха, Катерина Володимирівна; Лопоха, Катерина Владимировна; Lopokha, Kateryna V. (2017)
 • Драгомирова, Юлія Василівна; Драгомирова, Юлия Васильевна; Dragomyrova, Iuliia V. (2016)
  Стаття присвячена одному із основних немайнових прав подружжя, а саме праву на материнство та бать­ківство. Проаналізовані норми українського законодавства, які стосуються даного питання. Виділені дві складові щодо права ...
 • Данча, Мирослав Іванович; Данча, Мирослав Иванович; Danchа, Miroslav I. (2016)
  Дослідження доводить, що розвиток колекторського бізнесу в Україні є актуальним і перспективним. Тому для подальшого успішного розвитку та становлення необхідно створити належну нормативно­правову базу, яка б на належному ...
 • Кивалов, Сергей Васильевич; Оборотов, Юрий Николаевич; Била-Тиунова, Любовь Романовна; Картузова, Ирина Алексеевна; Анищук, Нина Владимировна; Остапенко, Тимур Александрович; Шевчук-Белая, Яна Валерьевна; Ефремова, Наталья Владимировна; Долматов, Иван Владимирович; Горяга, Оксана Викторовна; Аракелян, Минас Рамзесович; Попсуенко, Людмила Александровна; Корниенко, Ирина Валерьевна; Дудченко, Валентина Витальевна; Завальнюк, Владимир Васильевич; Крусян, Анжелика Романовна; Мишина, Наталья Викторовна; Харитонов, Евгений Олегович; Некит, Екатерина Георгиевна; Суха, Юлия Сергеевна; Мирошниченко, Наталья Анатольевна; Туляков, Вячеслав Алексеевич; Чанышева, Галия Инсафовна; Барский, Вадим Рудольфович; Голубева, Нелли Юрьевна; Подцерковный, Олег Петрович; Аленин, Юрий Павлович; Волошина, Владлена Константиновна; Латковская, Тамара Анатольевна; Черемнова, Антонина Ивановна; Степская, Елена Владимировна; Харитонова, Татьяна Евгеньевна; Гавриш, Наталья Степановна; Каракаш, Илья Иванович; Богуцкий, Павел Петрович; Харитонова, Елена Ивановна; Позова, Дина Дмитриевна; Крестовская, Наталья Николаевна; Вишняков, Александр Константинович; Бехруз, Хашматулла Набиевич; Кормич, Борис Анатольевич; Аверочкина, Татьяна Владимировна; Пережняк, Борис Аркадьевич; Бальций, Юрий Юрьевич; Афанасьева, Марьяна Владимировна; Стрельцов, Евгений Львович; Долежан, Валентин Владимирович; Бакаянова, Нана Мезеновна; Полянский, Юрий Евгеньевич; Свида, Алексей Георгиевич (Одеса : Юридична література, 2016)
  В книге, написанной коллективом авторов, работающих в Национальном университете «Одесская юридическая академия», являющемся продолжателем традиций одесской школы права, раскрываются особенности правовой системы Украины, ...
 • Марочкін, О. І.; Марочкин, А. И.; Marochkin, O. I. (Одеса : Юрид. л-ра, 2015)
  Статтю присвячено розкриттю системоутворюючих елементів мотивування рішення слідчого про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні. Як такі елементи розглядаються фактичні, правові й етичні ...
 • Столітній, А. В.; Столитний, А. В.; Stolitnii, A. V. (Одеса : Юрид. л-ра, 2015)
  У статті розглядаються актуальні проблеми початку досудового розслідування за фактами ухилення від сплати аліментів на утримання дитини на підставі подань (повідомлень) Державної виконавчої служби України та уникнення ...
 • Макаренко, А. С.; Makarenko, A. S. (Одеса : Юрид. л-ра, 2015)
  Статтю присвячено дослідженню проблеми судової практики як засобу обмеження суддівського розсуду в кримінальному праві. З’ясовується місце судової практики в системі джерел кримінального права, наводяться причини необхідності ...
 • Горобченко, Юлія Юріївна; Горобченко, Юлия Юрьевна; Gorobchenko, Yuliia Yu. (2016)
  У статті розглядаються проблемні питання та правова природа шлюбного договору в цивільному за­конодавстві України. На підставі проведеного аналізу думок вчених зроблено висновок про необхідність та доцільність використання ...
 • Сірко, Ростислав Богданович; Сирко, Ростислав Богданович; Sirko, Rostislav B. (2016)
  В запропонованій статті надається загальна характеристика виникнення договірної відповідальності за порушення або невиконання договору перевезення вантажу, пасажирів та багажу залізничним транспортом. При ...
 • Ліховіцький, Я. О.; Лиховицкий, Я. О.; Likhovitskyy, Y. O. (Одеса : Юрид. л-ра, 2015)
  У статті проаналізовано різні підходи до формування теоретико-правової системи злочинів проти навколишнього природного середовища. На підставі наведеного аналізу зроблено висновок, що саме відмінності в охоронюваних засобами ...
 • Казміренко, В. О.; Казмиренко, В. А.; Kazmirenko, V. A. (Одеса : Юрид. л-ра, 2015)
  У статті подано історичний аналіз, а також трактування розбою, що належить до «традиційних» злочинів у структурі загальнокримінальної злочинності як суспільно небезпечного явища впродовж віків. Зазначено, що поняття розбою ...
 • Гринько, Руслан Віталійович; Гринько, Руслан Витальевич; Hrynko, Ruslan V. (2016)
  Стаття присвячена дослідженню виконання цивільно­правового зобов’язання, що розглядається у трьох аспектах: як правовий інститут, як процес і як підстава припинення зобов’язання. Зроблено висновок про те, що виконання ...
 • Глиняна, Катерина Михайлівна; Глиняная, Екатерина Михайловна; Glinyanaya, Ekaterina M. (2016)
  Головною метою цієї статті є аналіз проблеми, яка виникає щодо вирішення спорів між батьками питань про право на виховання дитини, надання дитині необхідних умов щодо її розвитку та становлення її особистості. Особливість ...
 • Салей, М. І.; Салей, М. И.; Saley, M. I. (Одеса : Юрид. л-ра, 2015)
  Аналізується ціннісний зміст Конституції України. Доводиться, що Конституція закладає конституційні цінності, які відображають найбільш важливі засади життя суспільства та держави.
 • Ємчук, Л. В.; Емчук, Л. В.; Yemchuk, L. V. (Одеса : Юрид. л-ра, 2015)
  У статті досліджено особливості офіційного тлумачення прав і свобод людини та громадянина. Доводиться, що офіційне тлумачення прав і свобод людини та громадянина поряд з іншими засадами, властивими офіційному тлумаченню ...
 • Новак, О. Д.; Новак, А. Д.; Novak, O. D. (Одеса : Юрид. л-ра, 2015)
  Статтю присвячено дослідженню сутності службової дисципліни на шляху реформування й удосконалення інституту дисциплінарної відповідальності державних службовців.