eNUOLAIR

Репозитарій (відкритий електронний архів) Національного університету «Одеська юридична академія»

Ласкаво просимо до Електронного архіву Національного університету «Одеська юридична академія».
Архів містить електронні версії наукових публікацій та навчально-методичних розробок наукових співробітників, викладачів та аспірантів університету.
Проект реалізовано на базі програмного забезпечення DSpace© та підтримується Науковою бібліотекою НУ «Одеська юридична академія».

 

Нові надходження

Документ
Трудове право : навч.-метод. посібник для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 08-Право спеціальності 081-Право на факультеті судового та міжнародного права Національного університету «Одеська юридична академія»
(Одеса : Феникс, 2024) Чанишева Галія; Наньєва Марія
Навчально-методичний посібник призначений для забезпечення навчальної, методичної та організаційної діяльності учасників освітнього процесу під час проведення аудиторної, самостійної та індивідуальної роботи, підготовки здобувачів вищої освіти до здачі іспиту.
Документ
Захист прав людини у соціальній сфері : практикум для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 08 - Право зі спеціальності 081 - Право на факультеті адвокатури та антикорупційної діяльності Національного університету «Одеська юридична академія»
(Одеса : Феникс, 2024) Наньєва Марія
Практикум призначений для здобувачів вищої освіти, що здобувають ступінь бакалавра у галузі знань 08 - Право зі спеціальності 081 - Право. Практикум відповідає програмі навчальної дисципліни «Захист прав людини у соціальній сфері». В практикумі представлено тематичний план курсу, практичні завдання, тестові завдання, фабули, теми рефератів, список рекомендованих нормативно-правових актів і спеціальної літератури, питання до заліку.
Документ
Договори в умовах миру та війни (до 90-річчя з дня народження В. Луця) : Матеріали Всеукраїнської наукової конференції місто Одеса, 11 грудня 2023 року
(Одеса : Фенікс, 2023)
Збірник містить матеріали доповідей з теоретичних, історичних і методологічних проблем цивільного права та процесу, зобов’язального та договірного права, інших галузей приватного права, які були оприлюднені на Всеукраїнській науковій конференції, яка відбулась 11 грудня 2023 року в Національному університеті «Одеська юридична академія». Збірник спрямований на ознайомлення юридичної громадськості з дослідженням науковців у сфері цивілістики і може бути корисний як у навчальному процесі, так і в науковій діяльності.
Документ
Шерешевські читання: представництво в умовах надзвичайних ситуацій : матеріали Круглого столу, (місто Одеса, 15 грудня 2023 р.)
(Одеса : Фенікс, 2023)
Збірник містить матеріали доповідей з теоретичних і практичних проблем цивільного права та процесу, в тому числі особливостей представництва в умовах надзвичайних ситуацій, інших дотичних тем приватного права, які були оприлюднені на Круглому столі, що відбувся 15 грудня 2023 року в Національному університеті «Одеська юридична академія». Збірник спрямований на ознайомлення юридичної громадськості з дослідженням науковців у сфері цивілістики і може бути корисний як у навчальному процесі, так і в науковій діяльності.
Документ
Академічні студії з філології : матеріали I міжнар. наук.-практ. конф., присв. 25-річчю Нац. ун-ту «Одеська юридична академія» (Одеса, 24 листоп. 2022 р.)
(Одеса, 2022)
Матеріали I міжнародної науково-практичної конференції містять дослідження актуальних проблем вивчення романських, германських, слов’янських та інших мов, загального мовознавства, теорії й практики перекладу, методики викладання іноземних мов, теорії літератури та порівняльного літературознавства. Видання буде корисним для філологів, магістрів, аспірантів, докторантів, викладачів.