eNUOLAIR

Репозитарій (відкритий електронний архів) Національного університету «Одеська юридична академія»

Ласкаво просимо до Електронного архіву Національного університету «Одеська юридична академія».
Архів містить електронні версії наукових публікацій та навчально-методичних розробок наукових співробітників, викладачів та аспірантів університету.
Проект реалізовано на базі програмного забезпечення DSpace© та підтримується Науковою бібліотекою НУ «Одеська юридична академія».

 

Нові надходження

Документ
Цивільне право. Частина IІ
(Одеса : Фенікс, 2023) Харитонов Євген Олегович; Голубєва Неллі Юріївна; Давидова Ірина Віталівна; Зубар Володимир Михайлович; Берназ-Лукавецька Олена Михайлівна; Матійко Микола Володимирович; Павлова Вікторія Георгіївна; Оскілко Олексій Олегович; Шамота Олександр Володимирович
Практикум містить плани практичних занять, завдання для самостійної роботи, рекомендовану літературу з курсу «Цивільне право, частина ІІ» для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «бакалавр» за спеціальністю 081 «Право»
Документ
Актуальні проблеми правового регулювання аграрних, земельних, екологічних та природоресурсних відносин в Україні : колективна монографія
(Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018) Харитонова, Тетяна Євгенівна; Григор’єва, Христина Антонівна; Каракаш, Ілля Іванович
Монографія є комплексним монографічним дослідженням актуальних проблем правового регулювання земельних, аграрних, екологічних та природоресурсних відносин в Україні, яке стало результатом праці колективу авторів, об’єднаних спільною метою представити підсумки своїх досліджень за спеціальністю 12.00.06 – земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право. Монографія містить чотири розділи, кожен із яких присвячений певному спрямуванню, де розглянуті теоретичні, законодавчі основи, практичні питання земельного, аграрного, екологічного та природоресурсного права. Книга розрахована на науковців, викладачів, аспірантів, студентів вищих юридичних навчальних закладів освіти, наукових працівників, фахівців у сфері земельного, аграрного, екологічного та природоресурсового права.
Документ
Альтернативна енергетика: шляхи законодавчого стимулювання : колективна монографія
(Луцьк : Вежа-Друк, 2023) Харитонова, Тетяна Євгенівна; Григор’єва, Христина Антонівна; Платонова, Євгенія Олегівна; Караханян, Карина Мартинівна; Заверюха, Марина Михайлівна; Павлига, Анастасія Вадимівна; Дубінін, Юрій Сергійович
Монографію присвячено проблемам правового забезпечення альтернативної енергетики в Україні. Досліджено особливості становлення та розвитку законодавства, виявлено тенденції його подальшої еволюції. Сформульовано науково-теоретичні висновки та практичні пропозиції щодо удосконалення нормативно-правових засад використання альтернативних джерел енергії. Видання розраховане на широке коло науковців, викладачів, студентів юридичних вузів, а також усіх, хто цікавиться теоретичними та практичними питаннями правового регулювання альтернативної енергетики.
Документ
Підготовка до єдиного вступного іспиту з англійської мови : практикум для здобувачів вищої освіти ступеня бакалавра : у 2 ч. Ч. 1
(Одеса : Юридична література, 2023) Варєшкіна Наталія Володимирівна; Томчаковська Юлія Олегівна; Ковбасюк Степан Валерійович
Практикум складається з чотирьох розділів, що містять тексти та текстові завдання, завдання для практики усного і писемного мовлення, тренувальні тести і типові завдання для підготовки до єдиного вступного іспиту з англійської мови.
Документ
Управління агробізнесом: програма та плани семінарських (практичних) занять для здобувачів вищої освіти за спеціальністю «Менеджмент» : навчально-методичний посібник
(2023) Григор’єва, Христина Антонівна; Харитонова, Тетяна Євгенівна; Годованюк, Андрій Йосипович; Заверюха, Марина Михайлівна; Канівець, Людмила Анатоліївна; Караханян, Карина Мартинівна; Платонова, Євгенія Олегівна
У навчально-методичному посібнику зібрані необхідні розробки щодо викладання здобувачам вищої освіти курсу «Управління агробізнесом» – однієї з важливих навчальних дисциплін професійної підготовки фахівців із менеджменту. Запропоновані методичні розробки враховують особливості відносин у сільському господарстві та спрямовані на всебічну підготовку фахівців з управління для ефективної роботи в цій сфері.