Спеціалізована вчена рада ДФ 41.086.115

Постійний URI для цього зібрання

Спеціалізовану вчену раду ДФ 41.086.115 Національного університету «Одеська юридична академія» з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Гульчак Олени Вікторівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Право» за спеціальністю «Право» утворено відповідно до Наказу НУ "ОЮА" № 1917-10 від 12 липня 2023 року "Про утворення разових спеціалізованих вчених рад для присудження ступеня доктора філософії".

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 1 з 1