Участь прокурора у цивільному процесі

Завантаження...
Ескіз

Дата

2018

Автори

Богоделов, Олексій Георгійович
Богоделов, Алексей Георгиевич
Bohodelov, Oleksii H.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Фенікс

Анотація

Бібліографічний опис

Богоделов О. Г. Участь прокурора у цивільному процесі / О. Г. Богоделов // Новели цивільного процесуального кодексу України [Електронне видання] : матеріали "круглого cтолу" (м. Одеса, 26 берез. 2018 р.) / за заг. ред. Н. Ю. Голубєвої; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Одеса : Фенікс, 2018. - С. 71-76.

Ключові слова

представництво в судах, участь прокурора у цивільному процесі, Закон України "Про прокуратуру", цивільний позов про відшкодування збитків, право прокурора на звернення до суду, обов’язкова участь прокурора, право оскарження рішень суду, форма участі прокурора, представительство в судах, участие прокурора в гражданском процессе, Закон Украины "О прокуратуре", гражданский иск о возмещении убытков, право прокурора на обращение в суд, обязательное участие прокурора, право обжалования решений суда, форма участия прокурора, representation in courts, participation of the prosecutor in the civil proceedings, The Law of Ukraine "On the Prosecutor's Office", a civil action for damages, right of a prosecutor to apply to a court, obligatory participation of the prosecutor, the right to appeal court decisions, form of prosecutor's participation

Цитування

Богоделов О. Г. Участь прокурора у цивільному процесі / О. Г. Богоделов // Новели цивільного процесуального кодексу України [Електронне видання] : матеріали "круглого cтолу" (м. Одеса, 26 берез. 2018 р.) / за заг. ред. Н. Ю. Голубєвої; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Одеса : Фенікс, 2018. - С. 71-76.