Превентивний потенціал кримінального закону з позицій забезпечення інтересів потерпілого від злочину

Завантаження...
Ескіз

Дата

2014

Автори

Вечерова, Євгенія Миколаївна
Вечерова, Евгения Николаевна
Vecherova, Evgenija

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Анотація

Бібліографічний опис

Вечерова Є. М. Превентивний потенціал кримінального закону з позицій забезпечення інтересів потерпілого від злочину / Є. М. Вечерова // Правове життя сучасної України: матеріали Міжнар. наук. конф. проф.-викл. та аспірант. складу / відп. за вип. В. М. Дрьомін; НУ ОЮА, Півд. регіон. центр НАПрН України. – Одеса: Фенікс, 2014. – Т. 1. – С. 531-533.

Ключові слова

превентивний потенціал, кримінальний закон, забезпечення інтересів потерпілого, превентивный потенциал, уголовный закон, обеспечение интересов потерпевшего, preventive potential, criminal statute, ensuring the interests of the victim

Цитування

Вечерова Є. М. Превентивний потенціал кримінального закону з позицій забезпечення інтересів потерпілого від злочину / Є. М. Вечерова // Правове життя сучасної України: матеріали Міжнар. наук. конф. проф.-викл. та аспірант. складу / відп. за вип. В. М. Дрьомін; НУ ОЮА, Півд. регіон. центр НАПрН України. – Одеса: Фенікс, 2014. – Т. 1. – С. 531-533.