eNUOLAIR

Репозитарій (відкритий електронний архів) Національного університету «Одеська юридична академія»

Ласкаво просимо до Електронного архіву Національного університету «Одеська юридична академія».
Архів містить електронні версії наукових публікацій та навчально-методичних розробок наукових співробітників, викладачів та аспірантів університету.
Проект реалізовано на базі програмного забезпечення DSpace© та підтримується Науковою бібліотекою НУ «Одеська юридична академія».

 

Нові надходження

Документ
OSINT при розслідуванні кримінальних правопорушень : підручник
(Одеса : Видавництво «Юридика», 2024) Торбас Олександр Олександрович; Торбас О. О.; Torbas Oleksandr O.
Підручник «OSINT при розслідуванні кримінальних правопорушень» надає читачам необхідні та достатні знання щодо інструментів, методів та стратегій ефективного збору, аналізу та використання даних із відкритих джерел при розслідуванні кримінальних правопорушень. Підручник охоплює широкий спектр тем, включаючи особливості використання інтернет-джерел, соціальних мереж, публічних баз даних та інших ресурсів у процесі здійснення кримінальних проваджень. Наукове видання розраховане як на здобувачів закладів вищої освіти юридичного профілю, так і на практикуючих юристів — суддів, прокурорів, слідчих, дізнавачів, адвокатів та інших.
Документ
Чисельні методи : методичні рекомендації для самостійної роботи здобувачів фахової передвищої освіти за спеціальністю 123 «Комп’ютерна інженерія»
(Одеса, 2023) Григор’єва Тетяна Ігорівна
Методичні рекомендації для курсу «Чисельні методи» призначені для самостійної роботи здобувачів фахової передвищої освіти за спеціальністю 123 «Комп’ютерна інженерія». Методичні рекомендації розроблені відповідно навчального плану. Матеріали складаються з навчальної програми курсу, методичних рекомендацій з проведення практичних занять і завдань для самостійної роботи здобувачів, списку рекомендованої літератури. Матеріали призначено для здобувачів Фахового коледжу Міжнародного гуманітарного університету.
Документ
Чисельні методи : методичні рекомендації для самостійної роботи здобувачів
(Одеса, 2024) Стрелковська Ірина Вікторівна; Григор’єва Тетяна Ігорівна; Горбачов Віктор Едуардович
Методичні рекомендації з курсу «Чисельні методи» розроблено відповідно до навчального плану. Матеріали складаються з навчальної програми курсу, методичних рекомендацій з проведення практичних занять і завдань для самостійної роботи здобувачів, списку рекомендованої літератури. Призначено для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти факультету кібербезпеки, програмної інженерії та комп’ютерних наук Міжнародного гуманітарного університету.
Документ
Теорія ймовірностей та математична статистика : методичні рекомендації для самостійної роботи здобувачів фахової передвищої освіти за спеціальністю 123 «Комп’ютерна інженерія»
(Одеса, 2023) Григор’єва Тетяна Ігорівна
Методичні рекомендації для курсу «Теорія ймовірностей та математична статистика» призначені для самостійної роботи здобувачів фахової передвищої освіти за спеціальністю 123 «Комп’ютерна інженерія». Методичні рекомендації розроблені відповідно навчального плану. Матеріали складаються з навчальної програми курсу, методичних рекомендацій з проведення практичних занять і завдань для самостійної роботи здобувачів, списку рекомендованої літератури. Матеріали призначено для здобувачів Фахового коледжу Міжнародного гуманітарного університету.
Документ
Дискретна математика : методичні рекомендації для самостійної роботи здобувачів фахової передвищої освіти за спеціальністю 123 «Комп’ютерна інженерія»
(Одеса, 2023) Григор’єва Тетяна Ігорівна
Методичні рекомендації для курсу «Дискретна математика» призначені для самостійної роботи здобувачів фахової передвищої освіти за спеціальністю 123 «Комп’ютерна інженерія». Методичні рекомендації розроблені відповідно навчального плану. Матеріали складаються з навчальної програми курсу, методичних рекомендацій з проведення практичних занять і завдань для самостійної роботи здобувачів, списку рекомендованої літератури. Матеріали призначено для здобувачів Фахового коледжу Міжнародного гуманітарного університету.