Поняття "честь" в роботі Ч. Беккаріа "Про злочини та покарання" та його вплив на доктрину кримінального права

Завантаження...
Ескіз

Дата

2014

Автори

Підгородинський, Вадим Миколайович
Подгородинский, Вадим Николаевич
Podgorodinskij, Vadim

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Анотація

Бібліографічний опис

Підгородинський В. М. Поняття "честь" в роботі Ч. Беккаріа "Про злочини та покарання" та його вплив на доктрину кримінального права / В. М. Підгородинський // Про злочини та покарання: еволюція кримінально-правової доктрини : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 250-річчю трактату Чезаре Беккаріа (м. Одеса, 13 черв. 2014 р.) / редкол. : С. В. Ківалов (голов. ред.), В. О. Туляков (заст. голов ред.), Є. Л. Стрельцов (заст. голов ред.), Д. О. Балобанова ; МОН України, НУ ОЮА, ПРЦ НАПрН України, Одес. відділ. ГО «Всеукр. асоц. кримін. права». — Одеса : Юрид. л-ра, 2014. - С. 209-213.

Ключові слова

Беккаріа Ч., кримінальне право, поняття "честь", захист честі, кримінальна відповідальність, Беккариа Ч., уголовное право, понятие "честь", защита чести, уголовная ответственность, Bekkaria Ch., criminal law, the concept of "honor", honor protection

Цитування

Підгородинський В. М. Поняття "честь" в роботі Ч. Беккаріа "Про злочини та покарання" та його вплив на доктрину кримінального права / В. М. Підгородинський // Про злочини та покарання: еволюція кримінально-правової доктрини : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 250-річчю трактату Чезаре Беккаріа (м. Одеса, 13 черв. 2014 р.) / редкол. : С. В. Ківалов (голов. ред.), В. О. Туляков (заст. голов ред.), Є. Л. Стрельцов (заст. голов ред.), Д. О. Балобанова ; МОН України, НУ ОЮА, ПРЦ НАПрН України, Одес. відділ. ГО «Всеукр. асоц. кримін. права». — Одеса : Юрид. л-ра, 2014. - С. 209-213.