Римське право і сучасність: актуальні проблеми оновлення цивільного законодавства

Завантаження...
Ескіз

Дата

2023

Автори

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Національний університет "Одеська юридична академія"; Фенікс

Анотація

Збірка містить матеріали доповідей з теоретичних, історичних і методологічних проблем цивільного права та процесу, права власності та інших галузей приватного права, які були оприлюднені на Всеукраїнській науковій конференції «Римське право і сучасність: актуальні проблеми оновлення цивільного законодавства» 25 травня 2023 року в Національному університеті «Одеська юридична академія». Збірник спрямований на ознайомлення юридичної громадськості з дослідженням науковців у сфері цивілістики і може бути корисний як у навчальному процесі, так і в практичній діяльності.

Бібліографічний опис

Римське право і сучасність: актуальні проблеми оновлення цивільного законодавства : матеріали Всеукр. наук. конф. (м. Одеса, 25 травня 2023 р.) / упоряд.: І. Давидова, М. Лєсняков ; за заг. ред. д.ю.н., проф. Є. О. Харитонова. – Одеса, 2023. – 242 с. – Режим доступу : https://doi.org/10.32837/11300.26013

Ключові слова

Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE, римське право, цивільне законодавство, цивільне право, цивільний процес, приватне право, private law, civil procedure, civil law, Roman law

Цитування

Римське право і сучасність: актуальні проблеми оновлення цивільного законодавства : матеріали Всеукр. наук. конф. (м. Одеса, 25 травня 2023 р.) / упоряд.: І. Давидова, М. Лєсняков ; за заг. ред. д.ю.н., проф. Є. О. Харитонова. – Одеса, 2023. – 242 с. – URL: https://doi.org/10.32837/11300.23917