Репродуктивний туризм

Завантаження...
Ескіз

Дата

2017

Автори

Вонсович, Х. І.
Vonsovych, Kh. I.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Анотація

Бібліографічний опис

Вонсович Х. І. Репродуктивний туризм / Х. І. Вонсович // Традиції та новації юридичної науки: минуле, сучасність, майбутнє : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 19 трав. 2017 р.). У 2-х т. Т. 2 / відп. ред. Г. О. Ульянова. - Одеса : Видавничий дім "Гельветика", 2017. - С. 560-562.

Ключові слова

туристичний бізнес, репродуктивний туризм, допоміжні репродуктивні технології, сурогатне материнство, туристический бизнес, репродуктивный туризм, вспомогательные репродуктивные технологии, суррогатное материнство, tourist business, reproductive tourism, auxiliary reproductive technologies, surrogate motherhood

Цитування

Вонсович Х. І. Репродуктивний туризм / Х. І. Вонсович // Традиції та новації юридичної науки: минуле, сучасність, майбутнє : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 19 трав. 2017 р.). У 2-х т. Т. 2 / відп. ред. Г. О. Ульянова. - Одеса : Видавничий дім "Гельветика", 2017. - С. 560-562.