Міжнародно-правовий досвід забезпечення засади недоторканності житла чи іншого володіння особи

Завантаження...
Ескіз

Дата

2017-04-21

Автори

Туманянц, Ануш Робертівна
Туманянц, Ануш Робертовна
Tumanyants, Anush R.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Юридична література

Анотація

Бібліографічний опис

Туманянц А. Р. Міжнародно-правовий досвід забезпечення засади недоторканності житла чи іншого володіння особи / А. Р. Туманянц // Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства : матер. Всеукр. наук.-практ. конфер., присвяч. до 70-річчя д. ю. н., професора Ю. П. Аленіна (21 квітня 2017 р., м. Одеса) / за ред. Г. О. Ульянової, І. В. Гловюк ; відп. за вип. І. В. Гловюк ; уклад. В. А. Завтур ; Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.». – Одеса : Юрид. л-ра, 2017. – С. 78-80.

Ключові слова

кримінальний процес, недоторканність житла, недоторканність володіння особи, засади кримінального процесу, уголовный процесс, неприкосновенность жилища, неприкосновенность собственности лица, принципы уголовного процесса, criminal procedure, inviolability of the home, inviolability of property of a person, principles of criminal procedure

Цитування

Туманянц А. Р. Міжнародно-правовий досвід забезпечення засади недоторканності житла чи іншого володіння особи / А. Р. Туманянц // Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства : матер. Всеукр. наук.-практ. конфер., присвяч. до 70-річчя д. ю. н., професора Ю. П. Аленіна (21 квітня 2017 р., м. Одеса) / за ред. Г. О. Ульянової, І. В. Гловюк ; відп. за вип. І. В. Гловюк ; уклад. В. А. Завтур ; Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.». – Одеса : Юрид. л-ра, 2017. – С. 78-80.