Антисемітизм як політична ідеологія: витоки та сучасність

dc.contributor.authorМанелюк, Ю. М.
dc.contributor.authorManeliuk, Yu. М.
dc.contributor.authorПащенко, Д. Г.
dc.contributor.authorPashchenko, D. H.
dc.date.accessioned2022-06-24T17:56:03Z
dc.date.available2022-06-24T17:56:03Z
dc.date.issued2022
dc.descriptionМанелюк Ю. М. Антисемітизм як політична ідеологія: витоки та сучасність / Ю. М. Манелюк, Д. Г. Пащенко // Актуальні проблеми політики : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голова ред. ради), Л. І. Кормич (голов. ред.), І. М. Милосердна (виконавч. ред.), Т. М. Краснопольська (виконавч. ред.) [та ін.] ; НУ «ОЮА», Південноукр. центр гендер. проблем. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022. – Вип. 69. – С. 27-34. DOI https://doi.org/10.32837/app.v0i69.1298en_US
dc.description.abstractУ представленій статті розглядаються та аналізуються ключові поняття, пов’язані з терміном та явищем антисемітизм. Простежується логічне походження цього терміну з давніх часів та трансформація цього явища до наших днів. Розглядається питання, чому антисемітизм називають найдавнішою ненавистю у світі, і що стало основою для появи цієї ідеології в інших формах та її існування в нашій сучасній реальності. Окреслено основні ідеологічні принципи політики нацистської Німеччини проти євреїв як нації. Показано динаміку ненависті до іудаїзму та проблеми самоідентифікації як нації та ставлення до людей інших етносів та рас. Виявлені такі терміни, як юдофобія, антисемітизм, нацизм і фашизм. Перевірка реальних прикладів антисемітизму в різні періоди часу та на території окремих країн. Обговорюється проблема соціально-політичних факторів, які були здійснені проти єврейських громад внаслідок шовіністичної політики німецької держави за часів нацизму. Антисемітизм, расизм, ксенофобія та інші види нетерпимості та дискримінації не лише загрожують безпеці окремих осіб або громад, які стають їхньою мішенню, а й сприяють створенню нездорової обстановки, сприятливої для становлення екстремізму, тероризму та злочинності. Ненависть до людей за будь-якою іншою ознакою поширювалася як отрута на державній основі деяких країн, це уражало деякі народності та цілі країни. На цьому могли будуватися ідеології та кістяк пропаганди, аби довести, що це люди іншого сорту та якості, набагато нижчої, ніж ті, хто використав цей привід як зброю масового ураження. Цікавий факт полягає в тому, що антисемітизм досяг свого піку в нацистській Німеччині, це правда так, але це ненависть до людей, яка народжувалася від інших, йде в далекі сторінки історії, про які ми навіть не замислювалися. А чому? Як автор цієї статті, я сподіваюся, що це допоможе вам дати відповідь на це питання і на багато інших, які порушуються у зв’язку з цією проблемою. На нашу думку, ця стаття як ніколи є актуальною для сьогодення, адже в ній акцентується увага на важливому питанні: чому в кожен період часу люди схильні були ділитись на тих, хто свій, а хто чужий, кому варто жити, а хто цього не гідний. Але варто пам’ятати, що ненависть будь-якого виду – огидна, і вбиває в нас те, що називається людяністю.en_US
dc.description.abstractThis article examines and analyzes the key concepts associated with the term anti-semitism. The logical origin of this term from ancient times and the transformation of this phenomenon to the present day are traced. The question is why anti-Semitism is called the oldest hatred in the world, and what became the basis for this ideology to appear in other forms and exist in our modern reality. The main ideological principles of Nazi Germany’s policy against the Jews as a nation are outlined. It shows the dynamics of hatred towards Judaism and the problems of selfidentification as nation and the attitude towards people of other races. Revealed terms such as judophobia, anti-semitism and fascism. The test of real examples of anti-semitism in different periods of time and on the territory of certain countries. The problem of social and political factors, which were carried out against the Jewish communities, as a result of the chauvinistic policy of the German state, is discussed. Anti-Semitism, racism, xenophobia and other types of intolerance and discrimination, not only threaten the security of the individuals or communities targeted by them, but also contribute to an unhealthy environment conducive to the rise of extremism, terrorism and crime. Hatred of people on any other grounds has spread like poison on the public basis of some countries, affecting some nationalities and entire countries. Ideologies and the backbone of propaganda could be built on this, just to prove that these were people of a different sort and quality, far inferior to those who used this pretext as a weapon of mass destruction. The interesting fact is that anti-Semitism reached its peak in Nazi Germany, it is true, but it is the hatred of people that was born of others same, goes back to the distant pages of history that we have not even thought about. And why is that? As the author of this article, I hope it helps to give you an answer to this question and many others that are raised about this issue. In our opinion, this article is more relevant than ever to all of humanity, and why in every period of time people have tended to divide into those who are own and those who are foreign, who is worth living and who is not. But it is worth remembering that hatred of any kind is repugnant, and kills in us what is called humanity.
dc.identifier.citationМанелюк Ю. М. Антисемітизм як політична ідеологія: витоки та сучасність / Ю. М. Манелюк, Д. Г. Пащенко // Актуальні проблеми політики : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голова ред. ради), Л. І. Кормич (голов. ред.), І. М. Милосердна (виконавч. ред.), Т. М. Краснопольська (виконавч. ред.) [та ін.] ; НУ «ОЮА», Південноукр. центр гендер. проблем. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022. – Вип. 69. – С. 27-34. DOI https://doi.org/10.32837/app.v0i69.1298en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11300/18029
dc.language.isootheren_US
dc.publisherВД "Гельветика"en_US
dc.subjectResearch Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCEen_US
dc.subjectідеологіяen_US
dc.subjectантисемітизмen_US
dc.subjectюдофобіяen_US
dc.subjectєвреїen_US
dc.subjectнацизмen_US
dc.subjectнетерпимістьen_US
dc.subjectрасова теоріяen_US
dc.subjectєврейська катастрофаen_US
dc.subjectideologyen_US
dc.subjectanti-semitismen_US
dc.subjectjudophobiaen_US
dc.subjectJewsen_US
dc.subjectnazismen_US
dc.subjectintoleranceen_US
dc.subjectracial theoryen_US
dc.subjectJewish catastropheen_US
dc.titleАнтисемітизм як політична ідеологія: витоки та сучасністьen_US
dc.typeArticleen_US

Файли

Контейнер Original
Зараз відображається 1 - 1 з 1
Завантаження...
Ескіз
Name:
Ю. М. Манелюк, Д. Г. Пащенко.pdf
Size:
276.37 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Контейнер License
Зараз відображається 1 - 1 з 1
Без Ескізу
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: