Співвідношення понять «анулювання трудового договору» та «припинення трудових відносин» в проекті Трудового кодексу України

Завантаження...
Ескіз

Дата

2016

Автори

Шишлюк, Вікторія Русланівна
Шишлюк, Виктория Руслановна
Shyshliuk, Victoria R.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Юридична література

Анотація

Бібліографічний опис

Шишлюк В. Р. Співвідношення понять «анулювання трудового договору» та «припинення трудових відносин» в проекті Трудового кодексу України / В. Р. Шишлюк // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку держави та права в умовах євроінтеграції : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (20 травня 2016 р.) : у 2 т. / відп. ред. М. В. Афанасьєва. - Одеса : Юрид. л-ра, 2016. - Т. 1 - С. 537-539.

Ключові слова

анулювання трудового договору, припинення трудових відносин, судова практика, нереалізований трудовий договір, співвідношення понять «анулювання» та «припинення», Трудовий кодекс України, аннулирования трудового договора, прекращение трудовых отношений, судебная практика, нереализованный трудовой договор, соотношение понятий «аннулирование» и «прекращение», Трудовой кодекс Украины, cancellation of labor contract, termination of employment, judicial practice, unrealized labor contract, correlation of notions of "cancellation" and "termination", Labor Code of Ukraine

Цитування

Шишлюк В. Р. Співвідношення понять «анулювання трудового договору» та «припинення трудових відносин» в проекті Трудового кодексу України / В. Р. Шишлюк // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку держави та права в умовах євроінтеграції : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (20 травня 2016 р.) : у 2 т. / відп. ред. М. В. Афанасьєва. - Одеса : Юрид. л-ра, 2016. - Т. 1 - С. 537-539.