Явка с повинной: особенности и влияние на назначения наказания

Завантаження...
Ескіз

Дата

2014

Автори

Чечель, Григорий Иванович
Чечель, Григорій Іванович
Chechel', Grigorij

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Анотація

Бібліографічний опис

Чечель Г. И. Явка с повинной: особенности и влияние на назначения наказания / Г. И. Чечель // Про злочини та покарання: еволюція кримінально-правової доктрини : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 250-річчю трактату Чезаре Беккаріа (м. Одеса, 13 черв. 2014 р.) / редкол. : С. В. Ківалов (голов. ред.), В. О. Туляков (заст. голов ред.), Є. Л. Стрельцов (заст. голов ред.), Д. О. Балобанова ; МОН України, НУ ОЮА, ПРЦ НАПрН України, Одес. відділ. ГО «Всеукр. асоц. кримін. права». — Одеса : Юрид. л-ра, 2014. - С. 154-161.

Ключові слова

явка с повинной, назначение наказания, уголовное право, уголовная ответственность, основания для смягчения наказания, явка з повинною, призначення покарання, кримінальне право, кримінальна відповідальність, підстави для пом'якшення покарання, voluntary surrender, sentencing, criminal law, criminal liability, grounds for leniency

Цитування

Чечель Г. И. Явка с повинной: особенности и влияние на назначения наказания / Г. И. Чечель // Про злочини та покарання: еволюція кримінально-правової доктрини : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 250-річчю трактату Чезаре Беккаріа (м. Одеса, 13 черв. 2014 р.) / редкол. : С. В. Ківалов (голов. ред.), В. О. Туляков (заст. голов ред.), Є. Л. Стрельцов (заст. голов ред.), Д. О. Балобанова ; МОН України, НУ ОЮА, ПРЦ НАПрН України, Одес. відділ. ГО «Всеукр. асоц. кримін. права». — Одеса : Юрид. л-ра, 2014. - С. 154-161.