Общетеоретическая юриспруденция - теория государства и права нового времени

Завантаження...
Ескіз

Дата

2009

Автори

Оборотов, Юрий Николаевич
Оборотов, Юрій Миколайович
Oborotov, Jurij

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Анотація

Сучасні право та д е р ж а в а вимагають нових підходів до їх пізнання, ствердження та розвитку. Юриспруденція як сфера, що містить знання, принципи, міфологеми і т.п., набуває нових обрисів. У системі юриспруденції відбувається становлення фундаментальної сфери, в яку входить загальнотеоретична юриспруденція як теорія д е р ж а в и і права нового часу. Modern law and s t a t e need the new approaches of its consciousness and development. J u r i s p r u d e n c e as a s p h e r e which c o n s i s t s knowledge, principles, m y p h o l o g e m s etc. is g e t t i n g a new form. In the s y s t e m of jurisprudence fundamental sphere arising is going on, which includes theoretical j u r i s p r u d e n c e as the legal philosophy of m o d e r n times.

Бібліографічний опис

Оборотов Ю. Н. Общетеоретическая юриспруденция - теория государства и права нового времени / Ю. Н. Оборотов // Наукові праці Одеської національної юридичної академії / голов. ред. С. В. Ківалов ; МОН України, ОНЮА. - Одеса : Юрид. л-ра, 2009. - Т. 8. - С. 54-62.

Ключові слова

правоведение, государствоведение, юриспруденция, теория государства и и права, общетеоретическая юриспруденция, язык права, подготовка специалистов юридического профиля, правознавство, державознавство, юриспруденція, теорія держави і права, загальнотеоретична юриспруденція, мова права, підготовка спеціалістів юридичного профілю, theory of law, theory of state, jurisprudence, legal philosophy, theoretical jurisprudence, language of law, preparing of specialists of juridical profile

Цитування

Оборотов Ю. Н. Общетеоретическая юриспруденция - теория государства и права нового времени / Ю. Н. Оборотов // Наукові праці Одеської національної юридичної академії / голов. ред. С. В. Ківалов ; МОН України, ОНЮА. - Одеса : Юрид. л-ра, 2009. - Т. 8. - С. 54-62.