Повноваження прокурора при здійсненні нагляду у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням

Завантаження...
Ескіз

Дата

2016-05-20

Автори

Смирнов, Максим Іванович
Смирнов, Максим Иванович
Smirnov, Maksim I.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Юридична література

Анотація

Бібліографічний опис

Смирнов М. І. Повноваження прокурора при здійсненні нагляду у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням / М. І. Смирнов // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку держави та права в умовах євроінтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2016 р., м. Одеса) : у 2 т. Т. 2 / відп. ред. М. В. Афанасьєва. - Одеса : Юридична література, 2016. - С. 287-289.

Ключові слова

повноваження прокурора, процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, Закон України "Про прокуратуру", роль прокурора, прокурорський нагляд, полномочия прокурора, процессуальное руководство досудебным расследованием, Закон Украины "О прокуратуре", роль прокурора, прокурорский надзор, the powers of the public prosecutor, procedural management of pre-trial investigation, The Law of Ukraine "On Prosecutor's Office", the role of the public prosecutor, prosecutor supervision

Цитування

Смирнов М. І. Повноваження прокурора при здійсненні нагляду у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням / М. І. Смирнов // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку держави та права в умовах євроінтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2016 р., м. Одеса) : у 2 т. Т. 2 / відп. ред. М. В. Афанасьєва. - Одеса : Юридична література, 2016. - С. 287-289.