Основні етичні засади адвокатської діяльності: проблеми реалізації

Завантаження...
Ескіз

Дата

2018-11-24

Автори

Віслогузова, Маргарита Дмитрівна
Вислогузова, Маргарита Дмитриевна
Vislohuzova, Marharyta D.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Видавничий дім "Гельветика"

Анотація

Бібліографічний опис

Віслогузова М. Д. Основні етичні засади адвокатської діяльності: проблеми реалізації / М. Д. Віслогузова // Верховенство права очима правників-початківців : матеріали Всеукраїнської наукової конференції студентів та аспірантів (м. Одеса, 24 листопада 2018 р.) / за ред. Г. О. Ульянової ; уклад.: Ю. Д. Батан, А. Д. Шкільнюк [та ін.]. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018. – С. 156-158.

Ключові слова

адвокатура, принципи, адвокатська таємниця, порушення правил, етичні засади, этические принципы, адвокатура, принципы, адвокатская тайна, нарушение правил, ethical principles, law, principles, lawyer's secret, lawyer's secret, violation of rules

Цитування

Віслогузова М. Д. Основні етичні засади адвокатської діяльності: проблеми реалізації / М. Д. Віслогузова // Верховенство права очима правників-початківців : матеріали Всеукраїнської наукової конференції студентів та аспірантів (м. Одеса, 24 листопада 2018 р.) / за ред. Г. О. Ульянової ; уклад.: Ю. Д. Батан, А. Д. Шкільнюк [та ін.]. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018. – С. 156-158.