Електронна податкова перевірка як форма здійснення фінансового контролю

Завантаження...
Ескіз

Дата

2022

Автори

Сідор, Михайло Іванович
Сідор, М. І.
Сидор, Михаил Иванович
Sidor, Mykhailo I.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Видавничий дім «Гельветика»

Анотація

Бібліографічний опис

Сідор М. І. Електронна податкова перевірка як форма здійснення фінансового контролю / М. І. Сідор // Європейський вибір України, розвиток науки танаціональна безпека в реаліях масштабної військової агресіїта глобальних викликів ХХІ століття» (до 25-річчяНаціонального університету «Одеська юридична академія» та175-річчя Одеської школи права) : у 2 т. : матеріали Міжнар.наук.-практ. конф. (м. Одеса, 17 червня 2022 р.) / за загальноюредакцією С. В. Ківалова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022. – Т. 2. – С. 80-83.

Ключові слова

фінансовий контроль, платник податку, інформаційні технології, податкова перевірка, електронна перевірка, financial control, taxpayer, information technology, tax audit, electronic audit, Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE

Цитування

Сідор М. І. Електронна податкова перевірка як форма здійснення фінансового контролю / М. І. Сідор // Європейський вибір України, розвиток науки танаціональна безпека в реаліях масштабної військової агресіїта глобальних викликів ХХІ століття» (до 25-річчяНаціонального університету «Одеська юридична академія» та175-річчя Одеської школи права) : у 2 т. : матеріали Міжнар.наук.-практ. конф. (м. Одеса, 17 червня 2022 р.) / за загальноюредакцією С. В. Ківалова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022. – Т. 2. – С. 80-83.