Договори в умовах миру та війни (до 90-річчя з дня народження В. Луця) : Матеріали Всеукраїнської наукової конференції місто Одеса, 11 грудня 2023 року

Завантаження...
Ескіз

Дата

2023

Автори

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Фенікс

Анотація

Збірник містить матеріали доповідей з теоретичних, історичних і методологічних проблем цивільного права та процесу, зобов’язального та договірного права, інших галузей приватного права, які були оприлюднені на Всеукраїнській науковій конференції, яка відбулась 11 грудня 2023 року в Національному університеті «Одеська юридична академія». Збірник спрямований на ознайомлення юридичної громадськості з дослідженням науковців у сфері цивілістики і може бути корисний як у навчальному процесі, так і в науковій діяльності.

Бібліографічний опис

Договори в умовах миру та війни (до 90-річчя з дня народження В. Луця) : матер. Всеукр. наук. конф. [Електронне видання] / за заг. ред. Є. Харитонова, І. Давидової ; НУ «Одес. юрид. академія». – Одеса : Фенікс, 2023. – 241 с. – Режим доступу: https://hdl.handle.net/11300/27420

Ключові слова

спадковий договір в умовах війни, кредитні ставки, воєнний стан, перевезення пасажирів, інтелектуальна власність, виконавчі написи, цивільне право

Цитування

Договори в умовах миру та війни (до 90-річчя з дня народження В. Луця) : матер. Всеукр. наук. конф. / за заг. ред. Є. Харитонова, І. Давидової ; НУ «Одес. юрид. академія». – Одеса, 2023. 241 с. URL: https://hdl.handle.net/11300/27420