Ідеологічні основи кримінально-правової політики

Завантаження...
Ескіз

Дата

2014

Автори

Фріс, Павло Львович
Фрис, Павел Львович
Fris, Pavel

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Анотація

Бібліографічний опис

Фріс П. Л. Ідеологічні основи кримінально-правової політики / П. Л. Фріс // Про злочини та покарання: еволюція кримінально-правової доктрини : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 250-річчю трактату Чезаре Беккаріа (м. Одеса, 13 черв. 2014 р.) / редкол. : С. В. Ківалов (голов. ред.), В. О. Туляков (заст. голов ред.), Є. Л. Стрельцов (заст. голов ред.), Д. О. Балобанова ; МОН України, НУ ОЮА, ПРЦ НАПрН України, Одес. відділ. ГО «Всеукр. асоц. кримін. права». — Одеса : Юрид. л-ра, 2014. - С. 33-38.

Ключові слова

кримінально-правова політика, боротьба зі злочинністю, Беккарія Ч., кримінальне право, уголовно-правовая политика, борьба с преступностью, Беккариа Ч., уголовное право, criminal policy, fight against crime, Bekkaria Ch., criminal law

Цитування

Фріс П. Л. Ідеологічні основи кримінально-правової політики / П. Л. Фріс // Про злочини та покарання: еволюція кримінально-правової доктрини : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 250-річчю трактату Чезаре Беккаріа (м. Одеса, 13 черв. 2014 р.) / редкол. : С. В. Ківалов (голов. ред.), В. О. Туляков (заст. голов ред.), Є. Л. Стрельцов (заст. голов ред.), Д. О. Балобанова ; МОН України, НУ ОЮА, ПРЦ НАПрН України, Одес. відділ. ГО «Всеукр. асоц. кримін. права». — Одеса : Юрид. л-ра, 2014. - С. 33-38.