Громадський фінансовий контроль як обов'язкова складова правової держави

Завантаження...
Ескіз

Дата

2017

Автори

Сідор, Михайло Іванович
Сидор, Михаил Иванович
Sidor, Mykhailo I.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Анотація

Бібліографічний опис

Сідор М. І. Громадський фінансовий контроль як обов'язкова складова правової держави / М. І. Сідор // Традиції та новації юридичної науки: минуле, сучасність, майбутнє : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 19 трав. 2017 р.). У 2-х т. Т. 2 / відп. ред. Г. О. Ульянова. - Одеса : Видавничий дім "Гельветика", 2017. - С. 88-90.

Ключові слова

громадський фінансовий контроль, принцип стримувань та противаг, органи місцевого самоврядування, органи самоорганізації населення, общественный финансовый контроль, принцип сдержек и противовесов, органы местного самоуправления, органы самоорганизации населения, public financial control, the principle of checks and balances, local government bodies, organs of self-organization of the population

Цитування

Сідор М. І. Громадський фінансовий контроль як обов'язкова складова правової держави / М. І. Сідор // Традиції та новації юридичної науки: минуле, сучасність, майбутнє : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 19 трав. 2017 р.). У 2-х т. Т. 2 / відп. ред. Г. О. Ульянова. - Одеса : Видавничий дім "Гельветика", 2017. - С. 88-90.