Матеріальна відповідальність роботодавця у зв’язку з відшкодуванням шкоди, заподіяної працівникові ушкодженням здоров’я

Завантаження...
Ескіз

Дата

2012

Автори

Івчук, Ю. Ю.
Ивчук, Ю. Ю.
Ivchuk, Y.Y.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса: Фенікс

Анотація

Бібліографічний опис

Івчук Ю. Ю. Матеріальна відповідальність роботодавця у зв’язку з відшкодуванням шкоди, заподіяної працівникові ушкодженням здоров’я / Ю. Ю. Івчук // Теоретичні та практичні проблеми забезпечення сталого розвитку державності та права : матер. міжнар. наук. конф. (Одеса, 30 листопада 2012 р.) Т.1 / відп. за випуск д.ю.н., проф. В. М. Дрьомін ; Націон. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса : Фенікс, 2012. – С. 619-621.

Ключові слова

матеріальна відповідальність органа, материальная ответственность органа, financial liability of the body, загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку, общеобязательное государственное социальное страхование от несчастного случая, compulsory state social accident insurance, обов’язок роботодавця щодо відшкодування шкоди, обязанность работодателя по возмещению вреда, the employer's liability for damages

Цитування

Івчук Ю. Ю. Матеріальна відповідальність роботодавця у зв’язку з відшкодуванням шкоди, заподіяної працівникові ушкодженням здоров’я / Ю. Ю. Івчук // Теоретичні та практичні проблеми забезпечення сталого розвитку державності та права : матер. міжнар. наук. конф. (Одеса, 30 листопада 2012 р.) Т.1 / відп. за випуск д.ю.н., проф. В. М. Дрьомін ; Націон. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса : Фенікс, 2012. – С. 619-621.