Цивільно-правове регулювання конфіденційної інформації

Завантаження...
Ескіз

Дата

2005

Автори

Кулініч, О. О.
Кулинич, О. А.
Kulinich, O. O.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Юрид. л-ра

Анотація

Бібліографічний опис

Кулініч О. О. Цивільно-правове регулювання конфіденційної інформації / О. О. Кулініч // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), Ю. М. Оборотов (заст. голов. ред.), Л. Р. Біла (відп. секр.) [та ін.] ; ОНЮА. – Одеса : Юрид. л-ра, 2005. – Вип. 25. – С. 257-260.

Ключові слова

інформаційна діяльність, право на таємницю особистого життя, право на таємницю про стан здоров'я, право на таємницю усиновлення, право на таємницю кореспонденції, право на таємницю особистих паперів, право на банківську таємницю, право на таємницю заповіту, право на комерційну таємницю, информационная деятельность, право на тайну личной жизни, право на тайну о состоянии здоровья, право на тайну усыновления, право на тайну корреспонденции, право на тайну личных бумаг, право на банковскую тайну, право на тайну завещания, право на коммерческую тайну, information activities, right to privacy, the right to privacy of health, right to secrecy of adoptions, right to secrecy of correspondence, right to secrecy of personal papers, the right to banking secrecy, right to secrecy of the covenant, the right to trade secret

Цитування

Кулініч О. О. Цивільно-правове регулювання конфіденційної інформації / О. О. Кулініч // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), Ю. М. Оборотов (заст. голов. ред.), Л. Р. Біла (відп. секр.) [та ін.] ; ОНЮА. – Одеса : Юрид. л-ра, 2005. – Вип. 25. – С. 257-260.