Legal linguistics as an academic and professional discipline:identifying clients, customers, stakeholders

Завантаження...
Ескіз

Дата

2012

Автори

Robu, N. V.
Роби, Н. В.
Роби, Н. В.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса: Фенікс

Анотація

Бібліографічний опис

Robu N. V. Legal linguistics as an academic and professional discipline:identifying clients, customers, stakeholders / N. V.Robu // Теоретичні та практичні проблеми забезпечення сталого розвитку державності та права : матер. міжнар. наук. конф. (Одеса, 30 листопада 2012 р.) Т.1 / відп. за випуск д.ю.н., проф. В. М. Дрьомін ; Націон. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса : Фенікс, 2012. – С. 720-722.

Ключові слова

legal linguistics, юридическая лингвистика, юридична лінгвістика, internationalization of legal life, интернационализации правовой жизни, інтернаціоналізації правового життя, professional master’s programme, профессиональная магистерская программа, професійна магістерська програма

Цитування

Robu N. V. Legal linguistics as an academic and professional discipline:identifying clients, customers, stakeholders / N. V.Robu // Теоретичні та практичні проблеми забезпечення сталого розвитку державності та права : матер. міжнар. наук. конф. (Одеса, 30 листопада 2012 р.) Т.1 / відп. за випуск д.ю.н., проф. В. М. Дрьомін ; Націон. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса : Фенікс, 2012. – С. 720-722.