Актуальні проблеми політики

Завантаження...
Ескіз

Дата

2018

Автори

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса: Фенікс

Анотація

Бібліографічний опис

Актуальні проблеми політики : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. редкол.), Л. І. Кормич (голов. ред.), А. В. Полухіна (відп. ред.) [та ін.] ; НУ «ОЮА», Південноукр. центр гендер. проблем. – Одеса :Фенікс, 2018. – Вип. 62. – 213 с.

Ключові слова

право, політика, міжнародні відносини, міжнародне право, публічне право, приватне право, соціальні та політичні інститути, право, политика, международные отношения, международное право, публичное право, частное право, социальные и политические институты, law, policy, international law, international relations, public law, private law, social and political institutions

Цитування

Актуальні проблеми політики : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. редкол.), Л. І. Кормич (голов. ред.), А. В. Полухіна (відп. ред.) [та ін.] ; НУ «ОЮА», Південноукр. центр гендер. проблем. – Одеса :Фенікс, 2018. – Вип. 62. – 213 с.