Способи втягнення неповнолітнього у злочинну діяльність

Завантаження...
Ескіз

Дата

2013

Автори

Щербакова, Г. В.
Shcherbakova, G.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Фенікс

Анотація

Бібліографічний опис

Щербакова Г. В. Способи втягнення неповнолітнього у злочинну діяльність / Г. В. Щербакова // Правове життя сучасної України : матеріали Міжнар. наук. конф. проф.-викл. та аспірант. складу (м. Одеса, 16-17 травня 2013 р.) / відп. за вип. В. М. Дрьомін ; НУ "ОЮА". Півд. регіон. центр НАПрН України. - Одеса : Фенікс, 2013. - Т. 2. - С. 538-540.

Ключові слова

втягнення неповнолітнього у злочинну діяльність, неповнолітній правопорушник, правовий захист неповнолітнього, злочинна, антисуспільна діяльність, вовлечение несовершеннолетнего в преступную деятельность, несовершеннолетний правонарушитель, правовая защита несовершеннолетнего, преступная, антиобщественная деятельность, involvement of a juvenile in criminal activity, juvenile offender, legal protection of a minor, criminal, anti-social activity

Цитування

Щербакова Г. В. Способи втягнення неповнолітнього у злочинну діяльність / Г. В. Щербакова // Правове життя сучасної України : матеріали Міжнар. наук. конф. проф.-викл. та аспірант. складу (м. Одеса, 16-17 травня 2013 р.) / відп. за вип. В. М. Дрьомін ; НУ "ОЮА". Півд. регіон. центр НАПрН України. - Одеса : Фенікс, 2013. - Т. 2. - С. 538-540.