Розвиток концепцій у сфері міжнародно-правового співробітництва у боротьбі з епідеміями та пандеміями

Завантаження...
Ескіз

Дата

2018

Автори

Орінда, Е. Н.
Оринда, Е. Н.
Orinda, E. N.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса: Фенікс

Анотація

У статті проаналізований розвиток концепцій у сфері міжнародно-правового співробітництва у боротьбі з епідеміями та пандеміями. Систематизовано доктрину міжнародного права в сфері міжнародно-правового співробітництва у боротьбі з епідеміями та пандеміями за науковими концепціями: 1) ВООЗ є основним координатором міжнародно-правового співробітництва у сфері боротьби з епідеміями та пандеміями; 2) основою ефективного міжнародно-правового співробітництва у сфері боротьби з епідеміями та пандеміями є доступ до лікарських засобів; 3) складовою права на здоров’я є забезпечення епідеміологічної безпеки держави; 4) свобода торгівлі є передумовою для міжнародно-правового співробітництва у сфері боротьби з епідеміями та пандеміями.
В статье проанализированно развитие концепций в сфере международно-правового сотрудничества в борьбе с эпидемиями и пандемиями. Систематизированы доктрину международного права в сфере международно-правового сотрудничества в борьбе с эпидемиями и пандемиями по научным концепциям: 1) ВОЗ является основным координатором международно-правового сотрудничества в сфере борьбы с эпидемиями и пандемиями; 2) основой эффективного международно-правового сотрудничества в сфере борьбы с эпидемиями и пандемиями доступ к лекарственным средствам; 3) составляющей права на здоровье является обеспечение эпидемиологической безопасности государства; 4) свобода торговли является предпосылкой для международно-правового сотрудничества в сфере борьбы с эпидемиями и пандемиями.
The article analyzes the development of concepts in the field of international legal cooperation in the fight against epidemics and pandemics. The doctrine of international law in the field of international legal cooperation in the fight against epidemics and pandemics on scientific concepts is systematized: 1) WHO is the main coordinator of international legal cooperation in the field of the fight against epidemics and pandemics; 2) access to medicines is the basis of effective international legal cooperation in the field of the fight against epidemics and pandemics; 3) component of the right to health is providing epidemiological security; 4) freedom of trade is a prerequisite for international legal cooperation in the fight against epidemics and pandemics.

Бібліографічний опис

Орінда Е. Н. Розвиток концепцій у сфері міжнародно-правового співробітництва у боротьбі з епідеміями та пандеміями / Е. Н. Орінда // Актуальні проблеми політики : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. редкол.), Л. І. Кормич (голов. ред.), А. В. Полухіна (відп. ред.) [та ін.] ; НУ «ОЮА», Південноукр. центр гендер. проблем. – Одеса : Фенікс, 2018. – Вип. 62. – С. 73-80.

Ключові слова

епідемія, пандемія, доктрина міжнародного права в сфері міжнародно-правового співробітництва у боротьбі з епідеміями та пандеміями, ВООЗ, епідеміологічна безпека держави, эпидемия, пандемия, доктрина международного права в сфере международно-правового сотрудничества в борьбе с эпидемиями и пандемиями, ВОЗ, эпидемиологическая безопасность государства, epidemic, pandemic, doctrine of international law in the field of international legal cooperation in the fight against epidemics and pandemics, WHO, epidemiological security of the state, Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE

Цитування

Орінда Е. Н. Розвиток концепцій у сфері міжнародно-правового співробітництва у боротьбі з епідеміями та пандеміями / Е. Н. Орінда // Актуальні проблеми політики : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. редкол.), Л. І. Кормич (голов. ред.), А. В. Полухіна (відп. ред.) [та ін.] ; НУ «ОЮА», Південноукр. центр гендер. проблем. – Одеса : Фенікс, 2018. – Вип. 62. – С. 73-80.