Порівняльний аналіз припинення трудового договору з ініціативи працівника за законодавством України і Польщі

Завантаження...
Ескіз

Дата

2017

Автори

Шишлюк, Вікторія Русланівна
Шишлюк, Виктория Руслановна
Shyshlyuk, Victoria R.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Анотація

Бібліографічний опис

Шишлюк В. Р. Порівняльний аналіз припинення трудового договору з ініціативи працівника за законодавством України і Польщі / В. Р. Шишлюк // Правове забезпечення соціальної сфери : матер. VIІI Міжнар. наук. конф. студ., аспір. та молод. вчених / за заг. ред. д.ю.н., проф. Чанишевої Г. І. – Одеса : Фенікс, 2017. – С. 211-214.

Ключові слова

трудовий договір, припинення трудового договору, розірвання трудового договору, законо­давство про працю Польщі, трудове законодавство України, трудові відносини, трудовой договор, прекращение трудового договора, расторжение трудового договора, законодательство о труде Польши, трудовое законодательство Украины, трудовые отношения, labor agreement, termination of labor agreement, Polish labor legislation, labor legislation of Ukraine, labor relations

Цитування

Шишлюк В. Р. Порівняльний аналіз припинення трудового договору з ініціативи працівника за законодавством України і Польщі / В. Р. Шишлюк // Правове забезпечення соціальної сфери : матер. VIІI Міжнар. наук. конф. студ., аспір. та молод. вчених / за заг. ред. д.ю.н., проф. Чанишевої Г. І. – Одеса : Фенікс, 2017. – С. 211-214.