Міжнародно-правові шляхи боротьби з тероризмом як складової сучасного міжнародного життя

Завантаження...
Ескіз

Дата

2010

Автори

Гайова, Я. А.
Гаевая, Я. А.
Gaevaya, J. A.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса

Анотація

Автор у статті характеризує останні розробки, що стосуються сутнісних характеристик тероризму як міжнародного злочину, відкривають можливості до формування антитерористичного міжнародного права. Ефективність такого права може бути забезпечена на базі наведених визначень тероризму й терористичного акту, а також кодифікації злочинів тероризму.

Бібліографічний опис

Гайова Я. А. Міжнародно-правові шляхи боротьби з тероризмом як складової сучасного міжнародного життя / Я. А. Гайова // Міжнародні читання присвячені пам’яті професора Імператорського Новоросійського університету П. Є. Казанського: матеріали Міжнародної конференції (м. Одеса, 22-23 жовтня 2010 року). - Одеса, 2010. - С. 189-191.

Ключові слова

тероризм як міжнародний злочин, антитерористичне міжнародне право, кодифікація злочинів тероризму, терористичний акт, сучасне міжнародне життя, терроризм как международное преступление, антитеррористическое международное право, классификация преступлений терроризма, террористический акт, современная международная жизнь, terrorism as an international crime, anti-terrorism international law, classification of crimes of terrorism, act of terrorism, contemporary international life

Цитування

Гайова Я. А. Міжнародно-правові шляхи боротьби з тероризмом як складової сучасного міжнародного життя / Я. А. Гайова // Міжнародні читання присвячені пам’яті професора Імператорського Новоросійського університету П. Є. Казанського: матеріали Міжнародної конференції (м. Одеса, 22-23 жовтня 2010 року). - Одеса, 2010. - С. 189-191.