Міжнародний досвід функціонування інституту уповноваженого з прав людини (омбудсмана)

Завантаження...
Ескіз

Дата

2017

Автори

Цал-Цалко, Юлія Юліївна
Цал-Цалко, Юлия Юльевна
Tsal-Tsalko, Yuliia Yu.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Анотація

Бібліографічний опис

Цал-Цалко Ю. Ю. Міжнародний досвід функціонування інституту уповноваженого з прав людини (омбудсмана) / Ю. Ю. Цал-Цалко // Традиції та новації юридичної науки: минуле, сучасність, майбутнє : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 19 трав. 2017 р.). У 2-х т. Т. 2 / відп. ред. Г. О. Ульянова. - Одеса : Видавничий дім "Гельветика", 2017. - С. 670-673.

Ключові слова

уповноважений з прав людини, омбудсман, основні права і свободи громадян, захист прав громадян, спеціалізовані омбудсмани, уполномоченный по правам человека, омбудсман, основные права и свободы граждан, защита прав граждан, специализированные омбудсмены, Commissioner for Human Rights, ombudsman, basic rights and freedoms of citizens, protection of the rights of citizens, specialized ombudsmen

Цитування

Цал-Цалко Ю. Ю. Міжнародний досвід функціонування інституту уповноваженого з прав людини (омбудсмана) / Ю. Ю. Цал-Цалко // Традиції та новації юридичної науки: минуле, сучасність, майбутнє : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 19 трав. 2017 р.). У 2-х т. Т. 2 / відп. ред. Г. О. Ульянова. - Одеса : Видавничий дім "Гельветика", 2017. - С. 670-673.