Проблеми конституційно-правової інституціоналізації міських агломерацій в Україні

Завантаження...
Ескіз

Дата

2016-05-20

Автори

Назарко, Аркадій Тимофійович
Назарко, Аркадий Тимофеевич
Nazarko, Arkady T.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Юридична література

Анотація

Бібліографічний опис

Назарко А. Т. Проблеми конституційно-правової інституціоналізації міських агломерацій в Україні / А. Т. Назарко // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку держави та права в умовах євроінтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2016 р., м. Одеса) : у 2 т. Т. 1 / відп. ред. М. В. Афанасьєва. - Одеса : Юридична література, 2016. - С. 277-279.

Ключові слова

міські агломерації, спеціальне правове регулювання, країни Заходу, конституційно-правова інституціоналізація, стимулювання співробітництва, городские агломерации, специальное правовое регулирование, страны Запада, конституционно-правовая институционализация, стимулирование сотрудничества, urban agglomerations, special legal regulation, countries of the West, constitutional legal institutionalization, stimulating cooperation

Цитування

Назарко А. Т. Проблеми конституційно-правової інституціоналізації міських агломерацій в Україні / А. Т. Назарко // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку держави та права в умовах євроінтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2016 р., м. Одеса) : у 2 т. Т. 1 / відп. ред. М. В. Афанасьєва. - Одеса : Юридична література, 2016. - С. 277-279.