Проблематика участі адвоката при проведенні слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій

Завантаження...
Ескіз

Дата

2018-11-24

Автори

Залогін, Станіслав Вікторович
Залогин, Станислав Викторович
Zalohin, Stanislav V.
Мартишко, Андрій Васильович
Мартышко, Андрей Васильевич
Martyshko, Andrii V.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Видавничий дім "Гельветика"

Анотація

Бібліографічний опис

Залогін С. В. Проблематика участі адвоката при проведенні слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій / С. В. Залогін, А. В. Мартишко // Верховенство права очима правників-початківців : матеріали Всеукраїнської наукової конференції студентів та аспірантів (м. Одеса, 24 листопада 2018 р.) / за ред. Г. О. Ульянової ; уклад.: Ю. Д. Батан, А. Д. Шкільнюк [та ін.]. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018. – С. 170-172.

Ключові слова

Адвокатура, кримінальний процес України, слідчі (розшукові) дії, негласні слідчі (розшукові) дії, Адвокатура, уголовный процесс Украины, следственные (розыскные) действия, негласные следственные (розыскные) действия, Advocacy, the criminal process of Ukraine, investigative (wanted) actions, clandestine investigative (wanted) actions

Цитування

Залогін С. В. Проблематика участі адвоката при проведенні слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій / С. В. Залогін, А. В. Мартишко // Верховенство права очима правників-початківців : матеріали Всеукраїнської наукової конференції студентів та аспірантів (м. Одеса, 24 листопада 2018 р.) / за ред. Г. О. Ульянової ; уклад.: Ю. Д. Батан, А. Д. Шкільнюк [та ін.]. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018. – С. 170-172.