Новації функціонування інституту опіки та піклування у Франції

Завантаження...
Ескіз

Дата

2016-05-20

Автори

Яніцька, Інна Анатоліївна
Яницкая, Инна Анатольевна
Yanitska, Inna A.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Юридична література

Анотація

Бібліографічний опис

Яніцька І. А. Новації функціонування інституту опіки та піклування у Франції / І. А. Яніцька // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку держави та права в умовах євроінтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2016 р., м. Одеса) : у 2 т. Т. 2 / відп. ред. М. В. Афанасьєва. - Одеса : Юридична література, 2016. - С. 602-606.

Ключові слова

інституту опіки та піклування, опіка та піклування у Франції, діти-сироти, охорона особистих і майнових прав, майно неповнолітніх, загальний нагляд, опікун, институт опеки и попечительства, опека и попечительство во Франции, дети-сироты, охрана личных и имущественных прав, имущество несовершеннолетних, общий надзор, опекун, guardianship and custody institution, guardianship and trusteeship in France, orphans, protection of personal and property rights, minor property, the general supervision, guardian

Цитування

Яніцька І. А. Новації функціонування інституту опіки та піклування у Франції / І. А. Яніцька // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку держави та права в умовах євроінтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2016 р., м. Одеса) : у 2 т. Т. 2 / відп. ред. М. В. Афанасьєва. - Одеса : Юридична література, 2016. - С. 602-606.